Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Lillared - Klövaberget naturreservat

Vid Lillared-Klövaberget finns en varierad skogsmiljö med dominerande bokar.

Landskapet är kuperat med vackra bäckdalar och mäktiga bergsbranter. Särskilt iögonfallande är branten vid Klövaberget. I reservatet växer bland annat skirmossa – Hallands landskapsmossa.

Kulturbygd

Naturen vid Lillared-Klövaberget har präglats av småskaligt skogs- och jordbruk. Ekar med vida kronor vittnar om att miljön förr var öppnare, då man sommartid släppte ut djuren på bete i skogen. Vissa delar av skogen har inte brukats sedan mycket lång tid tillbaka. Resultatet är en variationsrik miljö med ädellövskog, sumpskog, blandskog och tallskog. Flera stigar leder dig genom de olika skogstyperna.

 

Ståtliga bokar

Från parkeringen i öster leder en stig in i en pelarsalslik bokskog med en porlande bäck. Marken täcks med fjolårsblad av bok. På trädstammarna däremot lever många intressanta och ovanliga lavar och mossor såsom bokvårtlav, bokkantlav och platt fjädermossa.

 

Frodig flora

Söder om Klövaberget finns en blandlövskog med bok, ek, asp och hassel. Tidigt på våren tittar blåsippor fram, följt av vitsippor som bildar vita mattor. I mitten på sommaren blommar nordlundarv med små, vita blommor. I bäcken frodas växtligheten där lavar och mossor täcker stenarna.

 

Värdefulla sumpskogar

I den fuktiga al- och björksumpskogen lever många olika snäckor och sniglar, så kallade landmollusker. Vid undersökningar som gjorts i området har hittills 18 olika landmollusker hittats. Eftersom området är relativt opåverkat sedan lång tid tillbaka används det som referensområde för forskning kring landmollusker. Antalet som finns har jämförts med förekomsten av dessa djur i mer påverkade områden.

 

Utsiktspunkt

Vid Klövaberget leder stigar fram till en hög brant, som med sina 20 meter utgör en mäktig syn. Stigarna förbi branten leder genom gles bokskog upp till toppen. Med utsikt över det vida skogslandskapet kan du här avnjuta din medhavda fika.

Hitta hit

Besöksadress
Kyrkvägen
31038 Simlångsdalen

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.