Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Hälleberget naturreservat

Ett vackert ädellövskogsområde som består av två kullar och en dalgång däremellan.

Svårbrukad fristad

Höjdvariationerna i området är stora och terrängen svårtillgänglig, vilket gjort att det varit svårt att ha ett konventionellt skogsbruk på platsen. I branterna hittar man områdets högsta naturvärden. Här finns det gott om död ved och gamla träd och en del bokar är över 200 år gamla. Det syns att träden stått länge, eftersom stammarna kan vara alldeles draperade med mossor, lavar och vednedbrytande svampar. Har du tur kan du om hösten få se den ståtliga koralltaggsvampen växa ut från döda bokar. Svampen är en så kallad signalart, vilket betyder att den bara påträffas i skogar med höga naturvärden.

 

Förutom koralltaggsvampen har naturskogen i Hälleberget blivit en fristad för många andra sällsynta arter. Sammanlagt har hela 21 rödlista arter och 37 regionalt intressanta arter hittats i området, framförallt olika mossor och lavar.

 

För dig som är besökare

I naturreservatet kan du se, uppleva och lära dig om områdets typiska livsmiljöer, arter och historia. Går du i bokskogen får du se mängder av gamla träd och död ved, vilket ger en känsla av att befinna sig i en naturskog. Ett tips är att ta sig upp på bergskanten, själva Hälleberget. Härifrån, på en höjd av 140 meter över havet, har du en vacker utsikt över skogslandskapet i väster. Vill du uppleva mer spännande natur finns inom en radie av drygt en mil ytterligare tio naturreservat med värdefulla ädellövskogar och mycket annat.

Hitta hit

Besöksadress
Kullagatan, Olofström
31330 Oskarström

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.