Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Hyltan naturreservat

Utmed Börjeåns kanjonliknande dalgång växer gammal bokskog och alsumpskog med välutvecklade socklar.

Om våren är fågellivet rikt och med lite tur kan du höra den mindre flugsnapparens vackra sång.

Skoglig kontinuitet

I Hyltans skogar finns rikligt med mossor och lavar. Några av arterna är så kallade signalarter, som indikerar att det funnits ädellövskog på platsen under lång tid. Detta styrks av kartor från 1659 och 1920, där Hyltan är markerad som skog. Kartor från 1800-talet visar att den väldiga Tönnersjöheden bredde ut sig i trakten. Eftersom Hyltan består av en svårtillgänglig ravin är det troligt att skogen bevarades här även under 1800-talet.

 

Att det funnits skog under lång tid har stor betydelse för områdets naturvärde. Många hotade arter har låg spridningsförmåga och det är viktigt att lämpliga livsmiljöer finns i närheten, så att arten ska ha god möjlighet att fortleva och sprida sig.

 

Djur och växter

Inom området häckar bland annat stenknäck, skogsduva och mindre flugsnappare. I Hyltans fuktigare partier finner du gullpudra, dvärghäxört och småvänderot.

Hitta hit

Besöksadress
Bökhult
30597 Eldsberga

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.