Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Hule naturreservat

Naturreservatet Hule är uppdelat på två områden på var sida om Simlången.

Det västra området, Hule N, har en historia som inägomark med inhägnade åkrar och ängar. I det östra området, Hule S, gick djur under sommaren på bete i den ohägnade så kallade utmarken. Än idag går det att uppleva historiens vingslag och se spår som vittnar om hur markerna nyttjats förr i tiden.

Åkrar och ängar

Inägomark kallas den marken som förr utgjordes av ängar och åkrar i anslutning till en gård. Ängarna försåg djuren med hö och löv och på åkern odlades spannmål. Hules inägormarker hålls fortfarande öppna genom bete och slåtter.

 

Skogbete

På sommaren släpptes djuren ut på sommarbete i skogen, på de så kallade utmarkerna. De skogsklädda betesmarkerna använde bönderna gemensamt och skogen utnyttjades även till bränsle och virke. Så sent som på 1950-talet bedrevs skogsbete i det som idag är reservatets östra del. Hules utmark sträcker sig från sjön Simlången upp till Furumossen.

 

Spår i landskapet

I en tidigare öppnare miljö, där djuren gick och betade, kunde tallar, bokar och granar breda ut sig. Idag trängs dessa äldre träd i den nu täta skogen. Även döda enbuskar vittnar om markens historia. I Hules utmark har skogen utvecklats till urskogskaraktär med mycket döda, stående och liggande träd; en miljö som gynnar bland annat insekter som bara trivs i gammal ved.

 

Landskapet bildas

Reservatet ligger i den geologiskt intressanta Simlångsdalen. Inlandsisen försvann tidigt från området och mäktiga smältvattenströmmar formade landskapet i dalstråket. När smältvatten samlades i så kallade issjöar bildades det som idag är Simlångssjöarna. Sjösystemet och Fylleån omges av avlagringar som isen lämnade efter sig.

 

Äventyr och sjöutsikt

I Hules utmark kan du njuta av all grönska i form av mossebeklädda, gamla trädstammar, ett frodigt fällskikt och täta trädkronor. Hules inägor är lättillgängliga och flera små stigar löper längs sjön. På den gamla järnvägen passerar cykellederna Hylteslingan och Cykelspåret. Här och var står hålträd, där olika hackspettarter har sina bon, och större delen av marken täcks av blåbärsris. Där det är öppet avslöjar prästkrage, humleblomster, ängsvädd och gråfibbla varandra under sommarens blomsterprakt.

Hitta hit

Besöksadress
Mahultsvägen, Simlångsdalen
31038 Simlångsdalen

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.