Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Hagön naturreservat

Det 78 hektar stora naturreservatet domineras av öppen ljunghed och fuktängar.

Syftet med reservatet är att genom lämplig hävd bibehålla de öppna markerna för att gynna ett rikt växt- och djurliv.

Geologi

Marken består nästan överallt av sand, vilken i övergången till stranden bildar 5-10 meter höga dyner. Antydan till torvbildning finns i fuktigare partier och kalkrikt skalgrus förekommer på många ställen.

 

Vegetation

Ljungheden dominerar området. På denna finns svackor med fukthedsvegetation med arter som klockljung, pors och odon. I norra delen av reservatet finns en mindre tallskog med inslag av björk.

 

Djurliv

Regelbundet förekommer fälthare, kanin, ekorre och flera arter av smågnagare i reservatet. Karaktärsarter i sanddyns- och ljunghedsområdet är fältpiplärka, ängspiplärka och sånglärka. I det fuktigare området är rörsångare, sävsångare och sävsparv vanliga. Kärrsångare, gräshoppsångare och näktergal förekommer också regelbundet.

 

Kulturhistoria

Landskapet har under lång tid haft sin öppna karaktär genom betesdrift. Hagön har fått sitt namn efter gårdsbebyggelsen som tidigare låg strax söder om den nuvarande campingplatsen. Tidigare var området utmark till det likaledes försvunna hemmanet Strandgården i Snöstorps by, under Sperlingsholms säteri. Strand- och dynområdet samt delar av ljunghedsområdet var allmännig och gemensam tångtänkt till Snöstorps by med flera. Planteringen av skyddsskog med tall och bergtall utfördes vid mitten och slutet av 1800-talet. Bränning av ljungheden sker fortfarande regelbundet. Södra delen av det nuvarande reservatet användes i början av 1900-talet som exercisfält.

Hitta hit

Besöksadress
Sommarvägen
30260 Halmstad

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.