Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Gullbranna och Tönnersa naturreservat

Upplev Hallands mäktigaste sanddyner i naturreservaten Gullbranna och Tönnersa.

Innanför dynerna breder stora flygsandfält ut sig, som idag är klädda med planterad tallskog. För bara drygt ett sekel sedan var området så gott som trädlöst. Numera är öppna sandmarker en sällsynt naturtyp med ett hotat växt- och djurliv.

Hallands största dynområde

På dynerna närmast havet växer sandrör och strandråg. Innanför dessa hittar du gräs- och rishedar med en bitvis rik flora med arter som monke, flockfibbla och ängsviol. I fuktiga dynsvackor växer krypvide. I dynområdet häckar bland annat backsvala, fältpiplärka och rapphöna. Dynerna är också livsmiljö för flera ovanliga skalbaggar och steklar, till exempel den ovanliga bibaggen. På hösten kan du också finna den ovanliga dynstiksvampen.

Landskap i förändring

Läget för Genevadsåns mynning ändras ständigt. Tidigare rann den ut i gränsen mellan de båda reservaten, men strömmarna längs havsstranden bygger på mynningen och flyttar den norrut. Efter kraftiga stormar bryter ån på nytt en rak fåra mot havet. Efter stormen Gudrun 2006 bröt ån ett nytt sådant utlopp. Åns öppna strandkanter och havsstränderna intill är den enda kvarvarande fyndplatsen i Halland för de starkt hotade skalbaggarna, strandsandjägare och havsstrandlöpare.

Skogar med lianer

Där de båda reservaten möts, i anslutning till Genevadsån i öster, växer idag en frodig skog. Humle klättrar som lianer på de gamla alstammarna och i de fuktigare delar, i den så kallade Trollskogen, har alarna på grund av vinden ett vridet, spännande växtsätt. Här, liksom i de fuktiga alkärren bakom dynerna i Tönnersareservatet, kan du få se landets minsta hackspett, mindre hackspetten.

Tallar som skydd för vinden

Övriga delar av reservaten är bevuxna med tallskog som planterades under 1800-talet för att stoppa sandflykten. Numera växer tallen tillsammans med spontant inkomna lövträd. Under tallarna breder mattor av kråkbär ut sig. Skogen som en gång planterades för att skydda dynerna har idag blivit ett problem, då den slutit sig och bara några få procent av de förr så öppna sanddynerna återstår. Sandblottorna har täckts av gräs, vresrosor och lövsly.

Hitta hit

Besöksadress
Reservatvägen
30596 Eldsberga

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.