Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Getabäcken och Övraböke naturreservat

I båda reservaten växer gammal, orörd skog med ett rikt växt- och djurliv.

Naturreservaten Getabäcken och Övraböke ligger på Övraböke bys gamla inägomark. I Övraböke by har markerna brukats sedan mycket lång tid tillbaka.

Orörd bokskog

Getabäckens naturreservat ligger i utkanten av de gamla inägorna och utgörs av en brant dalsida som domineras av gammal bokskog. I synnerhet den norra delen är urskogslik med många högstubbar och nedfallna trädstammar. Småbäckar och källflöden i den blockrika marken skapar en gynnsam miljö där många olika kärlväxter frodas.

 

Artrikt

Genom att studera äldre kartor kan man se att skog funnits vid Getabäcken åtminstone från 1600-talet och framåt. Under senare tid har skogen varit helt orörd. Det vittnar också den rikliga förekomsten av död ved om. Den här typen av miljö hyser många ovanliga skogsarter, arter som ställer höga krav på sin omgivning.

 

Mal beroende av tickor

På de gamla trädstammarna växer fnöskticka, en svamp som förr användes till just fnöske. Fnösktickan är ljus- till mörkgrå och dess form varierar. Många av fnösktickorna har små runda hål på ovansidan som är gnagspår efter jättesvampmalens larver; en mal som namnet till trots endast blir 4 cm mellan vingspetsarna. Larverna är beroende av att det finns fnösktickor på träden.

 

Historik

Odlingslandskapet kring Övraböke har undersökts arkeologiskt och odlingshistorien är därmed väldokumenterad. Fossila åkrar från olika tidsperioder har påträffats, varav den äldsta odlingsfasen påbörjades för cirka 3000 år sedan (mellersta bronsålder). Omkring 700-900 e.Kr., under vikingatiden, anlades långsträckta tegar som en indelning av odlingsmarken. Troligen har marken därefter hävdats kontinuerligt fram till 1900-talet.

 

Beträffande skogen visar kartor från mitten av 1600-talet att området då ingick i mycket stora, sammanhängande bokskogar, sannolikt med rötter i medeltiden. En stor bokskog, som kallades Döbla skog, utbredde sig över hela norra Slättåkra sockens utmarker. På grund av kraftiga avverkningar hade denna skog på 1700-talet börjat övergå i ljunghed. Övraböke låg dock i den yttersta gränszonen och tycks ha burit skog även då ljunghedarna hade sin största utbredning.

Hitta hit

Besöksadress
Kringehult
31391 Oskarström

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.