Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Brogård naturreservat

I reservatet rinner Fylleån omgiven av öppna betesmarker.

Ån har genom tiderna format landskapet och präglar än idag djur- och växtlivet i området.

Natur i förändring

Reservatet ligger i Fylleåns dalgång som bildades av en enorm isälv under den senaste inlandsisens avsmältning. Ån omges av plana strandterrasser som markerar åns forna vattennivå och vittnar om Fylleåns gradvisa tillbakagång efter isavsmältningen. Än idag omformar vattnet landskapet. Den meandrande ån slingrar sig fram och ändrar ständigt sin väg. Vid sidan av dagens åfåra finns helt eller delvis avsnörda åbågar – korvsjöar - som visar var vattnet tidigare flutit fram.

 

Flora och fauna

Korvsjöarna liksom åns sidor är bevuxna med lövskog. Klibbal och ask trängs med sälg och vide. På alarna invid ån växer den ovanliga laven örlav i stora mängder och mattor av vitsippor täcker marken under träden om våren. Lite senare blommar klabbleka och vänderot. Vanlig groda utnyttjar kärren för parning och äggläggning. I maj och juni månad flyger aurorafjärilen över de öppna gräsmarkerna som omger ån och dess larver lever på ängsbräsma, som är vanlig i reservatet. I Fylleån finns flera lekplatser för lax.

Hitta hit

Besöksadress
Växjövägen
30244 Halmstad

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.