Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Enet naturreservat

Enets klapperstensfält och klipphällar lockar årligen många besökare.

Den betande kustheden hyser en rik flora och i buskmarkerna trivs många småfågelarter.

Ljusälskande flora

Reservatet Enet ligger längs en kuststräcka med värdefull natur. På de hävdade strandängarna finns en rik flora som är beroende av bete och många lågvuxna växter skulle konkurreras ut om hävden upphörde här. Dessutom gynnas flera växter av de jordblottor som skapas vid djurtramp. En bit in mot land övergår strandängen i mager gräsmark, där vindpinade krypenar bildar en mosaikartad miljö tillsammans med björnbär, vresrosor och nypon. Mellan buskagen, i de solbelysta gläntorna, växer hävdgynnade arter som till exempel stagg, slåttergubbe, backtimjan, hirsstarr, kattfot och darrgräs. På saltängarna finns även kustarun. För att bevara den värdefulla floran utförs emellanåt buskröjningar som skapar mer gräsytor där djuren kan beta.

 

Exklusiva växter

Även i de fuktiga områdena finns en intressant flora. Där bäcken Ävjan rinner ut i havet växer till exempel spikblad. Den sällsynta kustgentian och orkidén nattviol finns också i reservatet och i den sydöstra delen finns en lågvuxen björkskog. Det utsatta läget med ständig blåst har format skogen med låga, krumbuktiga stammar som följd. Gulsparven ses ofta sitta i toppen på en enbuske, där den sjunger sin ”sjustaviga” sång. Stenskvättor hoppar omkring på de välbevarade stenmurarna, viftandes upp och ner på stjärten, likt en sädesärla. Törnskatan jagar insekter bland buskagen och spetsar bytena på tornar och taggar. I den grunda viken och på strandängarna ses typiska sjöfåglar som ejder, strandskata och större strandpipare. Under höst och vår passerar dessutom en mängd flyttfåglar längs med den halländska kusten och rastar på de välhävdade strandängarna.

Hitta hit

Besöksadress
Kustvägen
30564 Gullbrandstorp

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.