Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Eketånga naturreservat

Eketånga utgörs av ett kustnära flygsandsområde. Hela området på 19 hektar är skogsbevuxet.

Största delen av reservatet utgörs av blandskog, där främst tall och björk växer på de mjukt kuperade dynerna. En mindre del består av barrskog. Markvegetationen är av hedtyp med blåbär, kråkris och ljung. Naturvårdsmålet med Eketånga är att träden når maximal ålder.

Historik

Området hade sannolikt under lång tid varit ett kalt flygsandsfält då det 1863 överläts till staten. Villkoret för överlåtelsen var att området skulle göras skogsbärande och på 1860- och 1870-talet planterades därför tall, bergtall och björk. Den vegetation som idag förekommer utöver dessa tre har uppkommit spontant.

Hitta hit

Besöksadress
Nya Tylösandsvägen
30240 Halmstad

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.