Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Bröda naturreservat

I reservatet finns äldre bokskogar samt solöppna betesmarker i ett landskap med spännande historia.

Odlingslandskap med lång historia

Naturen runt Bröda är omväxlande och genomkorsas av väggångna stigar. Den stora vägen delar reservatet i två delar. Längs grusvägen norr om parkeringsplatsen ligger flera gårdar som tidigare utgjorde Bröda by. Gårdarna omges av ett öppet kulturlandskap med åkrar och lövträdsrika betesmarker. Betesmarken ovanför grusvägen genomkorsas av en vacker fägata och flera stenmurar. Dessa marker utgör endast en liten rest av det forna öppna landskap som tidigare bredde ut sig i området. Med hjälp av spår i dagens landskap och historiska kartor får man en bra bild av hur landskapet utvecklats i området.

 

Artrik bokskog

Nedanför betesmarkerna, i de branta sluttningarna ner mot Simlången, växer frodig bokskog där det finns gott om stående och liggande död ved. Den döda veden blir mat och boplats åt vedlevande skalbaggar, som i sin tur blir föda åt småfåglar och hackspettar. Fågelsången är livlig om våren, med arter som grönsångare och taltrast. I södra delen av branten rinner en bäck som i små forsar och fall kastar sig ner mot Simlången. Med lite tur kan du här se strömstare som orädd dyker efter insekter i de strida strömmarna. Intill sjön planar marken ut. Här meandrar bäcken långsamt fram, kantad av klibbal genom en fuktig strandäng. Söder om vägen växer yngre blandskog. I branten ligger en sedan länge övergiven slalombacke. Från toppen av backen har du fin utsikt över skogslandskapet norrut.

Hitta hit

Besöksadress
Brearedsvägen
31038 Simlångsdalen

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.