Tysk flagga
English
Swedish
Vandrare
Halmstad Arena
Golfspelare
Fiskare

Aktiviteter

Passa på att ta ett dopp vid någon av Halmstads fina stränder, besök flaggskeppet Tylösand eller hitta din egen favoritvik. Naturen finns nära hela tiden med vidsträckta myrar, ädellövskog, branta bergsluttningar och forsande vattenfall. Upplev något av alla våra naturreservat till fots, cykel eller varför inte kanot? Är du sugen på att slå några slag har du hamnat rätt här med. Det finns hela tolv golfbanor i Golfhuvudstaden Halmstad. Prova din kreativa sida i en hantverksbod eller upplev spänningen i en mer fartfylld aktivitet. 

Bohult naturreservat

Bohult är en äldre och orörd bokskog som ligger vackert i sluttningen ovanför Övrabökesjön.

I backen kan du hitta flera ”bokvrak”, riktigt gamla, levande träd som har mer är 200 år på nacken.

Vildvuxet

Som besökare möter du en vildvuxen skog i Bohult. Inga huggningar har gjorts under de senaste 50 åren. Många bokar har fallit genom åren och ligger nu halvt nedbrutna och mossöverväxta på den bruna mattan av boklöv. I luckorna som skapats tävlar nya bokplantor med varandra och med andra trädplantor i ljuset. Med tiden kan några bokplantor ha tagit kommandot och växt om sina grannar, medan en del plantor har brutits av och dött under tyngden av snö. Andra plantor kan ha betats ner av en älg, som gärna sätter i sig nya, friska skott. Knoppar och skott av lövträd hör till en av älgens favoriträtter, sommar som vinter.

 

Gamla ungdomar

Boken är dock tålig och kan leva länge under skuggan av högre träd. De får inte lika mycket näring eller solljus som sina grannar men många träd lyckas ändå hålla sig vid liv. Det gör att vissa av träden i Bohult är betydligt äldre än de ser ut. Ett träd man kan gissa vara i tjugoårsåldern är kanske i själva verket över hundra år gammalt.

 

Vidkroniga ekar och forntida odlingar

På vissa ställen växer även ekar. En del är jämnåriga med de allra äldsta bokarna. Dessa ekar har vida kronor eftersom de växte upp när landskapet var mer öppet. De ekar som växt upp senare har betydligt smalare kronor då ljustillgången har varit sämre. Ekarna växer huvudsakligen i sluttningens övre del och uppe på platån. Här kan du också hitta forntida åkrar omgivna av odlingsrösen och terrasskanter. Fornlämningarna har inte åldersdaterats, men odlingslandskapet i grannbyn Övraböke har undersökts noggrant. I Övraböke finns lämningar från bronsåldern, järnåldern, medeltiden fram till nutiden och därför är en rimlig gissning att även Bohult har en mycket lång odlingshistorik bakom sig.

 

Ett bra ställe för en knäppare

Röd ögonknäppare heter en ovanlig skalbagge som finns i Bohult. På den svenska rödlistan över hotade arter är den klassad som ”starkt hotad”. Den har nämligen ganska höga krav på sin omgivning: skalbaggen behöver mycket gammal bokskog med gott om död, fuktig ved, där larverna kan utvecklas. Sådana miljöer är inte så vanliga i dagens Sverige, men i Bohult är förutsättningarna goda. Skogen är inte bara gammal med mycket död ved, utan den har också en hög luftfuktighet. I reservatet rinner några bäckar och på flera ställen tränger grundvatten upp till markytan. Dessutom ligger Bohult i en trakt där årsnederbörden är hög, nämligen 1000-1500 mm nederbörd per år. Det finns även många andra arter som trivs i Bohults gamla skogar. Några ovanliga arter man har hittat här är lunglav, bokfjädermossa, bokvårtlav, mindre hackspett och skogsduva.

Hitta hit

Besöksadress
Gräsåsvägen, Övraböke
31391 Oskarström

Vägbeskrivning
Klicka på på kartan till höger för vägbeskrivning.

Var är jag?
Klicka på på kartan till höger för att se din position.