ABBA tribute concert

  • Musik och konsert
Högskolan i Halmstad - Bertling, Hus J

ABBA hyllningskonsert med vårlåtar.

Av Köörmit, högskolans studentkör.

Högskolan i Halmstad

Bertling - hus J

18 maj klockan 17.00

Pianist: Kalle Gollnik | Körledare Kristina Elmdahl.

Vuxen 80 kr | hh studerande och barn under 12 år gratis

Köp din biljett vid dörren, eller av en körmedlem.ABBA tribute concert with additional spring songs.

By Köörmit, university student choir.

Halmstad University campus

Bertling hall-house J

18th May at 17.00

Pianist: Kalle Gollnik | Choir leader Kristina Elmdahl.

Adult 80 sek | hh students and children under 12 free

Buy your ticket at the door, or from a choir member.

Kontakt och plats

Plats: Högskolan i Halmstad - Bertling, Hus J
Adress: Kristian IV:s väg 3, 301 18 Halmstad, Sweden
Arrangör: Köörmit

Mer av Halmstad