Välkommen till Yogainstitutets Tonårsyoga!

  • Barn och familj
  • Sport och hälsa
onsdag 16 augusti – onsdag 20 september 2023
Yogainstitutet Halmstad

VI BJUDER IN BARN & UNGDOMAR TILL VILA, YOGA & ATT VÄXA!

På denna kurs går vi på ett lekfullt sätt igenom grundtekniker i några av de vanligaste yogarörelserna i syfte att ge en skadefri och stabil yogapraktik anpassad för unga vuxnas kroppar. Yoga kan hjälpa tonåringar att bygga upp sin självkänsla.
Vi introducerar även enklare andningsövningar och kortare meditationstekniker.

Kursen riktar sig till ungdomar mellan 12-16 år.

Studier visar att så lite som 10 minuters yoga under skoldagen kan ha en betydande positiv effekt på barn och ungdomars ångestnivåer. Ångest kan ha negativ påverkan på inlärning och socialt beteende.

Målet med kursen är att ge unga yogaelever verktyg för att hantera stress, hitta fokus och balans i vardagen. Fokuset under kursen kommer vara att stärka kropp & sinne samt ge en ökad medvetenhet av närvaro genom andning, rörelse och avkoppling.

Aktuell forskning visar att psykisk ohälsa sprider sig till yngre åldrar. Barn och tonåringar upplever ökad stress och påfrestningar. Det beror delvis på det moderna informations- och teknologisamhället, där de ständigt är uppkopplade och exponeras för sociala medier och prestationstryck. Skolmiljön med konkurrens och höga krav bidrar också.
Förändringar i familje- och samhällsstrukturer samt ökad medvetenhet om psykisk ohälsa spelar en roll.

För att hantera detta behövs insatser för att minska stressfaktorer och främja hälsosam livsstil. Det inkluderar att minska prestationstryck, främja fysisk aktivitet, begränsa teknikanvändning samt öka tillgång till psykisk hälsovård och stödresurser för unga.
Genom att agera kan vi skapa en bättre framtid för våra barn och tonåringar.

Den största skillnaden mellan yoga och andra aktiviteter är att yoga inte bygger på tävling eller prestation. Yoga är en effektiv metod för att hantera och minska stress genom fysiska rörelser, andningsövningar och meditation. Det främjar avslappning, inre balans och fysisk avslappning genom yogaövningar och positioner.

Djupandning stimulerar det parasympatiska nervsystemet och minskar stresshormonnivåer.
Mindfulness och meditation minskar oro och främjar mentalt lugn.

Genom regelbunden yoga kan man utveckla verktyg för stresshantering och minska kortisolnivåer i kroppen. Forskning visar positiva effekter på hjärt- och kärlhälsa, välbefinnande samt symtom på ångest och depression.

Det är viktigt att komma ihåg att yoga inte är en snabbfix för stress, utan en långsiktig praxis som kan ge positiva resultat över tid. Regelbundenhet och engagemang är nyckeln.
Det är också bra att kombinera yoga med andra stresshanteringsmetoder, som regelbunden motion, tillräckligt med sömn och en balanserad livsstil.

Välkommen till en stund för att bara vara - precis som du är

KURSSTART

När: Onsdagar kl. 16.30-17.15
Datum: 16 aug - 20 sep (Uppehåll 13 sep)
Pris: 1100kr, 5 gånger

Kontakt och plats

Plats: Yogainstitutet Halmstad
Adress: Slottsjordsvägen 5, 302 38 Halmstad, Sweden
Telefon: 46709181273
Arrangör: Yogainstitutet

Mer av Halmstad