Foto: Från vänster: Tommy E Westerling, Stående kvinna möter sittande man på knä i Örtagården, 2015; Isabella Westerling, collage; Verken är beskurna.

Utställning: Westerling x 2

Fri entré
  • Barn och familj
  • Konst och utställning
  • Kultur och historia
  • Skollov
lördag 18 november 2023 – tisdag 27 februari 2024
Halmstads konsthall

I Halmstads konsthall möts två generationer i utställningen Westerling x 2. Tommy E Westerling och Isabella Westerling, far och dotter. De har skapandet gemensamt men uttrycken skiljer sig åt.

Tommy E Westerling arbetar i storskaligt måleri. Måleriet plockar bland annat upp klassiska scener ur bibeln ofta med tidiga renässansmålningar som inspiration. Tolkningen av de bibliska berättelserna utmanas genom att han förändrar kön och maktförhållandet mellan figurerna och låter berättelsen ta en helt annan vändning. Andra målningar är helt abstrakta och har en sammanhållen färgskala.

Isabella Westerling uttrycker sig genom småskaliga collage där vi får ta del av scener där olika världar möts- ofta på ett dramatiskt sätt. Naturen, människor, ensamhet och hemmet är återkommande teman. Verken berättar om den värld vi lever i nu- de kan vara starkt kritiska men också ge hopp om en bättre värld.

Med utställningen Westerling x 2 lyfter Halmstads konsthall fram den lokala samtidskonstscenen i Halmstad. Både Tommy Westerling och Isabella Westerling bor och verkar i staden.

Kontakt och plats

Plats: Halmstads konsthall
Adress: Axel Olsons gata 3, 302 27 Halmstad, Sweden
Telefon: 035-13 94 44
Arrangör: Halmstads konsthall

Mer av Halmstad