Foto: Photo by Niklas Jonasson on Unsplash

Utflykt till Drakamöllan

Fri entré
  • Barn och familj
  • Natur, trädgård och friluftsliv
  • Guidade turer och föreläsningar
Circle K Halmstad Sannarp - Parkeringsplatsen bakom Circle K

Området runt Drakamöllan i sydöstra Skåne har mycket att bjuda såväl när det gäller fåglar som annat djur- och växtliv. Vi ägnar en heldag åt denna fina trakt och hoppas bland annat på möten med fältpiplärka och sommargylling. Tag med matsäck för hela dagen. Samåkning.

Anmälan görs till Fredrik Blomqvist tel: 0731-50 54 12 som också leder turen tillsammans med Julius Wengelin Grantén tel: 0702-74 64 44,
e-post till Fredrik: mytilus@hotmail.com
Samling på parkeringsplatsen bakom CircleK vid Halmstads
Arena kl. 05:00.

Kontakt och plats

Plats: Circle K Halmstad Sannarp - Parkeringsplatsen bakom Circle K
Adress: Växjövägen 15, 302 44 Halmstad, Sweden
Telefon: 073-150 54 12
Arrangör: Halmstads ornitologiska förening

Mer av Halmstad