Cricket för alla

  • Barn och familj
  • Sport och hälsa
  • Workshops och prova på
  • lördag 14 januari 2023, 15.00–17.00
  • lördag 21 januari 2023, 15.00–17.00
  • lördag 28 januari 2023, 15.00–17.00
Östergårdshallen

Välkommen att prova på Cricket!

Ni kommer att få prova på olika aktiviteter, lära dig att slå och och även spela match. Vi kommer även använda en Cricketmaskin och all nödvändig utrusting kommer att finnas på plats.

Ålder: 8-15 år

Kontakt och plats

Plats: Östergårdshallen
Adress: Carl Kuylenstjernas väg 1, 302 52 Halmstad, Sweden

Mer av Halmstad