Foto: Bild: Ann Eringstam, The course of nature. ©Ann Eringstam/Bildupphovsrätt (2022)

Ann Eringstam - The course of nature

  • Konst och utställning
lördag 19 november 2022 – söndag 19 februari 2023
Hallands Konstmuseum

"The course of nature" är ett projekt som rör sig i en inte alltför avlägsen framtid. En tid då vi måste leva med naturen på dess villkor. Trots att människan alltid försökt påverka naturen så står den utom vår kontroll. Vi lever på en planet med tydliga sår efter människan, dock vet vi inte hur djupa de är.

Att väva in naturens skönhet i samtal om människans negativa påverkan på miljön är en intressant men svår metod, som många fotografer innan Ann Eringstam tampats med.

Ann Eringstam är utbildad vid Valand i Göteborg och numera verksam i Halland. Hon behandlar ofta ämnen som identitet, norm och utopi i en bildvärld som pendlar mellan verklighet och fantasi. Ofta med naturen och det storslagna landskapet som kuliss.

Kontakt och plats

Plats: Hallands Konstmuseum
Adress: Tollsgatan 2, 302 32 Halmstad, Sweden
Telefon: 035-16 23 00

Mer av Halmstad