Stadsvandring: Djurliv i en halländsk våtmark

  • Natur och trädgårdar
torsdag 23 juni 2022, 18.30–19.30
Larssons Våtmark

Vi tittar på och pratar om fåglar, trollsländor och småkryp vid Larssons Våtmark. Ciceron: Fil.dr. John Strand. Samling på parkeringen vid Larssons Våtmark, Påarp. Ett samarrangemang med Hushållningssällskapet Halland.

Hallands Konstmuseums stadsvandringsserie är ett populärt inslag sommartid. Teman skiljer sig åt, men tiden är alltid densamma – torsdagar kl 18.30. Kostnadsfritt.

Kontakt och plats

Plats: Larssons Våtmark
Adress: Larssons Våtmark, 542, 305 95 Halmstad, Sverige
Telefon: 035162300
Arrangör: Hallands Konstmuseum

Mer av Halmstad