Hallänningarna som ritade om Sverige - Ahlberg, Bauer, Helldén och Ancker

14 juni - 4 oktober
 • Utställning

Vad vore Stockholms city utan hallänningarna?

Hallandsbördiga arkitekterna Hakon Ahlberg (1891-1984), David Helldén (1905-1990), Stig Ancker (1908-1992) och trädgårdsarkitekt Walter Bauer (1912-1994) var alla delaktiga i moderniseringen av Sergel- och Hötorgsområdet i Stockholm. Deras visioner kom ofta att visualiseras av illustratören Lisa Bauer (1920-2003), gift med Walter Bauer och under många år sommarboende i Haverdal.

Som barn skolades Ahlberg, Helldén och W Bauer på Realskolan i Halmstad, dock i olika årgångar och utan bevis på kontakt. Samtliga omtalar dock teckningslärare och ingenjör Olle Månssons viktiga stöd för vidare studier på Tekniska skolan i Stockholm. Ancker föds i Falkenberg men flyttar p.g.a av faderns bortgång till Uppsala. Lisa Bauer går på Slöjdskolan i Göteborg och sedan Konstfack i Stockholm. Som vuxna möts de i olika projekt och när tillfällen ges samarbetar med gärna med varandra. Samtliga behåller livslång kontakt med Halland genom både byggprojekt och privata sommarboenden.

Utställningen presenterar Ahlbergs, Helldéns, Anckers och paret Bauers bidrag till 1900-talets arkitekturhistoria, regionalt, nationellt och internationellt. Baserat på ideologiska och personliga olikheter likväl som skilda roller i utvecklingen av arkitektyrket.

Bild: Byggnad av Stig Ancker, Marieberg, Stockholm

Kontakt och adress

 • Plats: Hallands Konstmuseum
 • Arrangör: Hallands Konstmuseum
 • Webbsida: hallandskonstmuseum.se
 • Telefon: 07660736
 • Adress: Tollsgatan 30232 Halmstad

Datum och tid

 • tisdag torsdag fredag lördag söndag 14 jun - 4 okt 11:00 - 17:00
 • onsdag 14 jun - 4 okt 11:00 - 20:00

Pris

 • Student 60,00 kr
 • Pensionärer 60,00 kr
 • Vuxen 80,00 kr

Övrigt

Sök evenemang

Kategori

Artikeln publicerades 6 maj 2019

Mer evenemang

Mer av Halmstad