Meira Ahmemulic

5 mars - 21 april
  • Konst
Genom filmen som medium undersöker Meira Ahmemulic de områden som definierats som "utsatta". Med utgångspunkt från Andersberg och Angered reflekterar hon över områdena som fått denna definition och hur det påverkar de boende. Det konstnärliga verket har en personlig botten då hennes föräldrar var några av de första som flyttade in i Andersberg.

Kontakt och adress

Datum och tid

  • måndag tisdag onsdag torsdag fredag 5 mar - 21 apr 12:00 - 17:00
  • lördag söndag 5 mar - 21 apr 12:00 - 16:00

Pris

  • Gratis 0,00 kr

Övrigt

Sök evenemang

Kategori

Artikeln publicerades 6 maj 2019

Mer evenemang

Mer av Halmstad