Konstutställning Claude Cahun

1 juli - 15 september
  • Konst
  • Utställning

En tidig förespråkare för både feminism och queera perspektiv i konsten var konstnären Claude Cahun (1894–1954). Cahun verkade både som skribent och fotograf i Paris under 1920-talet och har under de senaste åren lyfts i en rad internationella utställningar runt om i världen. Nu presenterar Mjellby konstmuseum stolt Sveriges första separatutställning med Claude Cahuns fotografier sommaren 2019.

Utställningen lyfter Cahuns iscensatta fotografi med starka surrealistiska kopplingar. Hen kom tidigt att använda fotografiet som konstnärligt uttryck, ofta med sig själv som modell – det första självporträttet tog Cahun redan i tidiga tonåren.

Cahun verkade i en tid med starka normer kring kön och sexualitet. Cahun var själv homosexuell och levde i en långvarig relation med konstnärskollegan Marcel Moore. Konsten blev ett verktyg att bryta normerna och frigöra sig från dessa. Cahun drogs tidigt till surrealismen utifrån dess normbrytande och gränsöverskridande karaktär. I fotografierna försatte Cahun sig själv i olika roller och positioner kopplade till könsidentitet. Hen ses idag som pionjär inom den queera konsten och har inspirerat många efterföljande konstnärer såsom Cindy Sherman med flera.

Utställningen presenterar ett 70-tal verk av Claude Cahun och är ett fortsatt led i Mjellby konstmuseums arbete med att lyfta fram konstnärskap som fallit ur konsthistorien.

Guidade visningar
Claude Cahun visas varje lördag och söndag kl. 14.00 (ca 30 min).
1 juli – 15 aug visas Claude Cahun dagligen kl. 14.00 (ca 30 min).

Kontakt och adress

Datum och tid

  • måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 1 jul - 15 aug 11:00 - 17:00
  • måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 16 aug - 15 sep 12:00 - 17:00

Sök evenemang

Kategori

Artikeln publicerades 6 maj 2019

Mer evenemang

Mer av Halmstad