3. Inställningar för webbplatsen

Det finns två inställningar vi rekommenderar att ni ser över när ni påbörjar ert arbete med er nya webbplats. Webbplatsadresser och URL-stil.

Webbplatsadresser

För att man ska kunna arbeta mot webbplatsen krävs en primär webbplatsadress. Innan webbplatsen är lanserad är detta oftast en temporär adress och vid lansering byts den till den riktiga. Detta anges under inställningar för webbplatsen.

Egenskaper för huset > Webbplats > Webbplats > Webbplatsadresser

Se även till att ställa in så att sekundära adresser vidarebefordras till den primära. Detta kan du läsa mer om i vår artikel: Ta kontroll över webbadressernalänk till annan webbplats.

Ett annat tips är att läsa E-delegationens riktlinjer för webbadresser: Använd korta bokmärkningsbara webbadresser (URL:er)länk till annan webbplats.

URL-stil

Det finns olika sätt att visa en adress till en specifik webbsida. I SiteVision kan du välja mellan olika varianter under inställningar för webbplatsen.

Egenskaper för huset > Webbplats > Webbplats > URL-stil

Vi rekommenderar oftast vänlig url-stil då den ger logiska sökvägar som även brukar uppskattas av sökmotorer.

Läs mer i SiteVisions hjälp om URL-stillänk till annan webbplats.

Våra webbplatser

Alla webbplatser på Destination Halmstad bor under samma tak (även teaterns webbplstas migreras under hösten 2019). Trots detta har hylteslingan och halmstadcvb egna url:er. Dessa följer med vidare ner i strukturen. Golfhuvudstaden.se fungerar till destinationhalmstad.se/golfhuvudstaden, men följer inte med vidare ner i url:n. Justeringar på detta sker via beställning av webbansvarige mot Limepark.

Plan finns att även eenemangsnamn ska synas i url:n för specifika evenemang, så inte bara sifferkoden syns.