1. Utseende och innehåll

Grundregeln för en lättarbetad webbplats är att utseende och innehåll är separerat i möjligaste mån. Det är då lättare och billigare att förändra webbplatsen i framtiden då alla inställningar finns centralt och inte på enskilda moduler.

Bolagets rutiner för innehåll

Läs mer om rutiner för innehåll udner rubriken Texter.

Limeparks tankar

Målet bör vara att webbplatsen ska vara enhetlig och se likadan ut oavsett vilket huvudområde man är inne på. Det ger ett professionellt intryck och besökaren kan då enklare fokusera på budskapet på sidorna.

Därför rekommenderar Limepark följande:

  • Ställ inte in kantlinjer, bakgrundsfärger, marginaler etc på enskilda moduler/layouter utan att först stämma av med Limepark eller via vår webbansvarige. Inställningar på enkilda moduler kommer behöva göras om eller nollas den dag ni bygger om och risken är att ni kommer få mycket manuellt arbete den dagen.
  • Skapa inte nya formatmallar, webbplatsfärger eller dekorationsmallar utan att först stämma av med Limepark via vår webbansvarige. De flesta av dessa går nämligen inte att ta bort i efterhand.

Specialutseenden bör vara genomtänkta och enhetliga över hela webbplatsen och främst sättas med hjälp av dekorationsmallar, stilmallar (CSS) eller liknande.