Prins Bertils Stig

Lyt

En af Hallands absolutte vandreperler er Prins Bertils Stig, som nok er en af Halmstads smukkeste. Vandreruten på 18 kilometer er kystnær og går fra det centrale Halmstad og rundt langs kysten mod Tylösand, og ender i det grønne Möllegård.

Vær opmærksom på, at på grund af vedligeholdelse føres et kortere stykke af stien under den danske vej. Prins Bertils sti er stadig åben for dejlige gåture.

Stigen er opkaldt efter Prins Bertil (Sve) Eksternt link, åbner i nyt vindue., som var Hertug af Halland. Her tilbragte han flere somre sammen med Prinsesse Lilian (Sve) Eksternt link, åbner i nyt vindue. i sommerhuset i Tylösan (Sve).

Prins Bertils Stig er en lettilgængelig vandretur, der fører dig på en rejse gennem smuk natur med alt fra sandstrand, strandskov, klipper og gamle stenbrud til lystbådehavne og fiskepladser. Du passerer steder med fantastisk udsigt, hyggelige badevige og hemmelighedsfulde steder, hvor der fortælles om både stenbrydning og vikingeslag.

Två promenerar längs Prins Bertils stig med utsikt över Tylön

Foto: Patrik Leonardsson

Sådan kommer du til og fra stien

Du kan komme tilbage til dit udgangspunkt flere steder langs Prins Bertils Stig med kollektiv trafik. Se tider for det stoppested, der passer bedst til din tur, på Hallandstrafikens websted (Sve) Eksternt link, åbner i nyt vindue..

Let at finde vej langs stien

Stien er markeret med vandresymboler på blåmalede stolper. Ved hver kilometer er der en stolpe med et kilometermærke. Mellem Tylösand og Möllegård går du ved golfbaner, hvor det er godt at være opmærksom på golfbolde. Husk, at vind og vejr kan påvirke underlaget på Prins Bertils Stig.

På kortet kan du se, hvilken type underlag, der er langs stien.

Grøn – Lettilgængeligt, jævnt underlag
Blå – Lidt ujævnt underlag
Rød – Kuperet sti med lettere forhindringer

Skylt med texten Prins Bertils stig

Stiens etaper og seværdigheder

Vandreruten begynder ved Halmstads Slot i centrum af Halmstad (Sve). Langs Prins Bertils Stig er der vandrestolper, informationstavler, toiletter, grillpladser og bænke, så du kan hvile benene. En stor del af stien er også tilgængelig med kørestol og barnevogn.

Halmstad slott

City  Grötvik

Cirka 8,7 km, 2 ttimer og 30 min

Grötvik

Grötvik – Tyludden

Cirka 4,8 km, 1 timer og 30 min

Tylöns fyr och ett hus

Tyludden – Möllegård

Cirka 4,5 km, 1 timer og 30 min

Halmstads slott

Halmstad slott

City – Grötvik

Den første etape langs Prins Bertils Stig strækker sig omkring 8,7 kilometer. Du starter i centrum ved Halmstad Slot, og bliver ført ad kringelkrogene langs kysten i cirka 2,5 time.

1. Halmstad Slot

Halmstad Slot blev opført som et lystslot til vores danske Kong Christian IV. Slottet stod klart omkring 1619 og bevarer stadig sin renæssancestil. Her fejrede Christian IV og Gustav Adolf II i en uge, at den sidste del af Älvsborgs løsesum (Sve) Eksternt link, åbner i nyt vindue. var betalt. Med freden i Brömsebro i 1645, og endelig freden i Roskilde i 1658 blev slottet svensk. I dag er slottet lensmandens (Sve) Eksternt link, åbner i nyt vindue. residens og forvaltes af Statens Fastighetsverk Eksternt link, åbner i nyt vindue.. Mange monarker har gæstet slottet, og ud over det nuværende svenske kongepar, har Dronning Kristina overnattet her i 1654, og Karl XI holdt rigsdag på slottet i 1678.

2. Kronobränneriet

Kronobränneriet blev opført i 1776–1778. Gustav III havde forbudt hjemmebrænderi til husbehov for at tilføre Kronen større indkomster. Her blev der fremstillet brændevin frem til 1787. Derefter har her været kornmagasin, sømfabrik og kunstskole. Huset er Halmstads ældste industribygning.

3. Lotsen

Lotsen er centralen for Hallands nuværende seks lodser og tolv bådsmænd, som driver lodsbådene og afleverer og henter lodserne på skibene. Halmstads første lodsplads blev etableret i 1777.

4. Lystbådehavnen

Lystbådehavnen er et lille samfund i sig selv, hvor sejlerfolket sliber, pudser og maler deres øjesten. Herfra kan du se resterne af et færgeleje. I årene 1960–1966 kunne man dagligt sejle med færgen Prins Bertil til Århus og København. Fra starten af 2020 kan du igen rejse til Danmark fra Halmstad, dog ikke fra lystbådehavnen. I 2020 åbner Stenalines færgeoverfart Eksternt link, åbner i nyt vindue. mellem Halmstad og Grenå Eksternt link, åbner i nyt vindue..

5. Avloppsreningsverket

Et moderne rensningsanlæg med alle moderne finesser til rensning af byens kloakker. Dammene i rensningsanlægget tjener som kvælstoffælder, og her kan du se fugle som rørhøne og troldand. På Västra stran (Sve) nedenfor kan du bade sammen med din firbenede ven, og den lavvandede strand er også populær blandt kite- og windsurfere (Sve).

6. Civila flygfältet

Den civile flyveplads blev anlagt i 1935 af Svenske Luftfartsverkförbundet og benyttes af Halmstads Flygklubb (Sve) Eksternt link, åbner i nyt vindue., som blev etableret i 1936. Her nødlandende to amerikanske bombefly den 20. juni 1944 på vej tilbage fra et luftangreb i Tyskland.

7. Aleskogen

Aleskogen er et af Sveriges mest fuglerige steder med omkring 25 arter og cirka 200 ynglepar. En gammel sumpskov med sumpe, artsrig flora og masser af buskvegetation gør stedet ideelt for fugle. Den lille flagspætte hører til de mere usædvanlige.

Flygbild över simstadion Brottet

Simstadion Brottet. Foto: Patrik Leonadrsson

8. Svømmestation Brottet

Stenbruddet kom til, fordi man havde brug for sten til molerne ved Nissans udløb. I 1837 begyndte man at bryde sten her ved Kolhallsklippan. Stenbruddet blev til sidst oversvømmet, og blev hurtigt populært at bade i. Det var begyndelsen på det nuværende Svømmestadion Brottet, eller Brottet, som mange borgere i Halmstad kalder det.

9. Örnäsudden

Örnäsudden er kendt fra slaget ved Nissan, et af vikingetidens største søslag (Sve). Slaget stod den 10. august 1062 mellem Norges Kong Harald Hårfager og Danmarks konge Sven Estridsen. Den danske flåde med 300 sejlskibe blev besejret af den næsten halvt så store norske flåde. Det siges, at den danske konge befandt sig ombord, og er gået i land på stranden her efter nederlaget.

10. Vita bandet

Den populære strand nedenfor stien er navnet efter den kvindelige afholdsforening, som ved siden af havde en sommerhjem for hustruer til alkoholikere. Vita Bandet er verdens største kvindeforening. Den blev etableret i 1873 i USA, med det såkaldte "kvindernes korstog mod krovældet".

11. Jansa Brygga

Jansa Brygga blev skabt takket være Gustav Jansson, leder af stenhuggeriet i Grötvik. Han startede med at bryde sten på sin egen jord i 1899. Han begyndte at bygge en anløbsbro for at kunne afskibe stenene. Arbejdet blev formentligt afbrudt, fordi der er meget lavvandet i Grötvik. 1972 blev anløbsbroen betonstøbt for at skabe en badebro, som i dag benyttes flittigt.

12. Långenäsudden

Om efteråret er Långenäsudden stedet for kæmpestore mængder trækfugle, med op til 3.000 fugle i minuttet, som man kan se tidligt om morgenen. Her ringmærker ornitologer fuglene. Hybenrosen vokser ved stigen og har spiselige hyben. På engen cirka 200 meter vestpå vokser den fredelige kobjælde.

Grötviks småbåtshamn

Grötviks småbåtshamn

Grötvik – Tyludden

Prins Bertils Stigs anden og tredje etape er noget kortere end den første. I løbet af anden etape passerer du flere hyggelige badevige og kan skimte den store og kendte strand Tylösand. Etapen er cirka 4,8 kilometer lang, og turen skønnes at tage halvanden time.

13. Grötviks lystbådehavn

Grötviks lystbådehavn blev anlagt i det gamle stenbrud af arbejdsløse stenhuggere fra 1936–1939. Navnet Grötvik kommer formentlig fra ordet gryde. Havnen er en naturlig gryde ved kysten. En af Hallands tre kystredningsstationer findes i Grötvik. RS Grötvik (Sve) Eksternt link, åbner i nyt vindue.. Stationen varetages af frivilligorganisationen "Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne" Eksternt link, åbner i nyt vindue. eller i dagligt tale "Sjöräddningssällskapet" Eksternt link, åbner i nyt vindue.. Deres hurtige båd hedder Samariten.

14. Stenbrydning

I midten af 1800-tallet blev der startet stenbrydning her med op til 500 medarbejdere i slutningen af århundredet. Der blev fremstillet stenprodukter frem til 1965 og gennem yderligere 25 år blev der brudt råmaterialer til smukke gravstene. Söndrumsstenen findes flere steder i verden, eksempelvis i fredspaladset i Haag (Eng) Eksternt link, åbner i nyt vindue. og Den Svenske Kirke i København (sve) Eksternt link, åbner i nyt vindue. samt Den Svenske Kirke i Paris (Sve) Eksternt link, åbner i nyt vindue.. Stenhuggeriet har inspireret kunstnerne i Söndrumskolonin til mange motiver.

15. Walter Bengtsson i Bastaskär

En stiftelse værner ømt om Walter Bengtssons atelier (Sve) Eksternt link, åbner i nyt vindue. til minde om den lokalt kendte skulptør, maler og grafiker Walter Bengtsson (1927–1998). Han blev uddannet på Valands Kunstskole og i Milano. I 1971 blev han valgt ind som medlem af Kunstakademiet. Walter Bengtsson er mest kendt for sine monumentale skulpturer, blandt andet vægudsmykningen Spelrum Futurum i Kaknästornet i Stockholm.

En rest sten med flera kungars namnteckning på

Kungastenen

16. Kungastenen

Kongestenen mellem Grötvik og Sandhamn bærer inskriptioner af de tre konger Oscar II, Gustaf Adolf VI og Carl Gustaf XVI. Inskriptionerne viser, at de tre konger alle har besøgt stenbruddet ved forskellige lejligheder.

Da Oscar II besøgte Söndrum i 1899 efter en jagt i Fammarp, blev han i dårligt humør. Der var nemlig hejst er rødt flag på Folkets Hus, i stedet for unionsflaget, som kongen havde forventet. Han afslog de forfriskninger, der blev budt på, og viste ingen interesse for arbejdet i stenbruddet.

Også inde i Halmstad by, foran Halmstads rådhus, er der en sten, der også kaldes kongestenen. Denne sten er et kunstværk, som vider mødet mellem den svenske Kong Gustav Adolf II og den danske Christian IV. Værket er skabt af Edvin Öhrström.

17. Stenristninger

Der er mange stenristninger på skråningerne ned ved stranden. Her har stenhuggere og badegæster banket deres navne og årstal ind i mere end 100 år. Du kan også se større sejlskibe, dampere, ankre og symboler på "Tro, håb og kærlighed". De seneste storme har forvoldt skade på stien i Sandhamn, derfor går strækningen på vejen over strandområdet i stedet for.

18. Brandberedskabsstation

Efter flere brande besluttede Tylösands Bostads- og Trivselförening at opsætte brandberedskabsstationer op strategiske steder. Denne beredskabsstation er fra 1930'erne. I stationerne opbevarede man hakker, spader, spande, en hånddrevet brandsprøjte og et horn, man kan trutte i. I dag er beredskabsstationen tom.

19. Svärjarehålan – handicapvenlig strand

Stranden blev åbnet i 1991 i Görvik. Denne smukke badestrand kaldes i folkemunde for Svärjarehålan (Sve). Et andet gammelt navn er Koloniviken. Her blev der arrangeret sommerkoloni 1905 og mange somre fremover.

20. Sväjaberget

Svärjaberget er navnet på denne bjergknold på et kort fra 1865. Højen, ovenover den handicapvenlige strand på samme kort, hedder Hvita Berget. Der imellem ligger Svärjarehålan. Baggrunden for disse gamle navne er forsvundet i tidens løb, men måske skyldes navnene, at bjerget var ekstra vanskeligt at hugge i.

Barn som tittar på höga Rhododendron

Rhododendronparken. Foto: Patrik Leonardsson

21. Rododendronparken

I den dengang sumpede og vildtvoksende dal blev der i 1933 anlagt en rododendronpark af 30 arbejdsløse unge mænd. På tre måneder gav de Tylösand en ny attraktion. Parken gæstes af nattergale, løvsangere og gransangere. Her er også flere eksemplarer af katsura-træer, der også bliver kaldt for kagetræer, da de spreder en duft af peberkager ved løvfald.

22. Tjuvahålan

I slutningen af 1700-tallet blev Tjuvahålan landstigningsted for smuglere. I 1850 blev gården Carlsberg bygget på toppen ved Tjuvahålan. Tyve år senere blev der indrettet en toldstation, og Kronens vagter flyttede dertil. Gården var pensionat fra 1920'erne og blev revet ned i 1979.

Omkring 1915 begynde ture med passagerer fra Halmstad til Tjuvahålan. Siden starten af 1900-tallet har Tjuvahålan været en populær badevig.

23. St. Olofs kapel

St. Olofs kapel og dets klokketårn kan skimtes fra Prins Bertils Stig. Den smukke trækirke var oprindeligt sognekirke i smålandske Lidhult, men blev revet ned i 1879, og inventaret blev spredt over hele verden. Gennem et enestående detektivarbejde af landsantikvar Erik Salvén blev det meste fundet igen, og kapellet har stået på sin nye plads siden 1950. Om sommeren arrangeres der café og koncerter. Se i vores eventkalender (Sve), om der er planlagt en koncert.

Tylöns fyr och ett hus

Tylön. Foto: Patrik Leonardsson

Tyludden – Möllegård

På den tredje etape af Prins Bertils Stig kan du både nyde vidtstrakte sandstrande, åbne landskaber og dejlige skovområder.

24. Tylön

Tylön har fået sit navn fra "tyle", som betyder udskydende bjergrig odde. På øen findes bronzealdergrave og den rejste sten "Tylaljungfrun". Fyret blev bygget i 1870 og er tegnet af Gustaf von Heidenstam. Desuden er der boliger til fyrpassere og lærere. Fyret blev slukket i 1968 og blev erstattet af det røde 22 meter høje sænkekassefyr Tylögrund ude i havet.

25. Livredderne i Tylösand

På varme sommerdage holder livredderne i Tylösandd (Sve) Eksternt link, åbner i nyt vindue. styr på op til 40.000 badegæster. De uddannede livreddere er placeret i fem udkigstårne mellem Tylösand og Frösakull (Sve). Ved siden af ligger Nordens eneste livredderskole (Sve) Eksternt link, åbner i nyt vindue..

Livräddartorn på Tylösand strand

Livräddartorn på Tylösand strand

26. Tylösand

Tylösand (sve) er en af Sveriges mest kende badestrande, og var en af de første, der blev certificeret med blåt flag, hvilket betyder en ren, sikker og turistvenlig strand. For 100 år siden lå området ufrugtbart og øde hen, men i 1915 blev der opført en restaurant, og dengang kom de besøgende med båd fra Halmstad. Gennembruddet kom i 1929, og Tylösand blev de finere folks badeby. I dag ejes Hotel Tylösand (Sve) Eksternt link, åbner i nyt vindue. af Per Gessle og Björn Nordstrand, og rummer Sveriges største galleri Tres Hombres Art (Sve), Eksternt link, åbner i nyt vindue. et musikmuseum og flere restauranter.

27. Snoede træer

De snoede træer er formet af kaprifolier, som har slynget sig op ad stammen. Aspetræerne vokser hurtigt og har med tiden indkapslet kaprifoliens lianer. Bemærk, at kaprifolier altid er venstredrejede, det vil sige, at slynger sig med solen.

28. Tylöbäckens dalstrøg

Om foråret er Tylebäckens dalstrøg fyldt med fuglesang. Her synger rødstjert og munke i kor. De overdøves af Sveriges næstmindste fugl, gærdesmutten, der kun vejer fem gram. Den store stenbuk kom her med indlandsisen for mere end 13.000 år siden.

29. Tylebäck

Tylöbäck (Sve) Eksternt link, åbner i nyt vindue. er et konferencecenter med hotel, vandrehjem, hytter og campingplads. Centret er ejet af Svenska Försvarsutbildningsförbundet, som er en landsdækkende frivilligorganisation. Den først hytte stod klar i 1930.

30. Halmstad Golfklubb – Norra banan

Norra banan er en af Halmstad Golfklubbs to golfbaner. De 36 huler er velkendte blandt verdens golfspillere. Da den første golfbane i Tylösand blev indviet i 1938 var den Sveriges første komplette 18-hulsbane. Her har Prins Bertil har truffet mange afgørelser gennem årene. Her blev Solheim Cup spillet i 2007 mellem USA og Europa, verdens vigtigste golfturnering.

31. Nyrebäcken

Nyrebäcken flyder sagte gennem den tætte sumpskov, som kanter brinken. Om foråret trommer mindre flagspætter deres kærlighedsbud over dalen. I det brune vand fra markerne i Vapnödalen trives den sjældne bundfisk smerlingen.

32. Det gamle brofundament

Det gamle brofundament er genanvendt, for at du skal kunne komme over Nyrebäcken. Den gamle bro blev brugt af blandt andre Kong Oscar II, når skal skulle til Trottaberg på jagt. I årene 1894–1904 var kongen her mindst fem gange for at gå på harejagt.

Möllegård kvarn

Foto: Patrik Leonardsson

33. Möllegårds Kvarn

Möllegårds Kvarn blev opført i 1850'erne, og har fire etager, to er boliger, de øvrige er kværn. Her blev der tidligere malet mel til Heagård og kværnens rugmel blev blandet i blodpølsen på slagteriet i Halmstad. Slå dig ned ved mølledammen et øjeblik og nyd roen.

Her afsluttet stien ved Möllegårds naturreservat (Sve) Eksternt link, åbner i nyt vindue. og ikke langt fra World of Riccardos (Sve) – en italiensk oase med hjemmelavet is, antipasti og café.

Mere natur og friluftsliv

Guldkorn

Mere af Halmstad