Tysk flagga
English
Swedish

Personal på projekt och evenemang

Personal på Projekt och evenemang

Driver och genomför projekt samt större evenemang.

 

Ann Johansson


Ann Johansson
Chef Projekt & Evenemang
Mobil: 070-670 75 84
Epost: ann.johansson@halmstad.seSM-veckan 2020

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF) och en värdstad. Sveriges Television (SVT) är sändande bolag. Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska seniormästerskap i olika idrotter i en och samma stad eller huvudort. SM-veckan genomförs vanligtvis varje år. År 2020 är det Halmstads tur att vara värd för SM-veckan för tredje gången!

Hemsida: www.smveckan.se

Caroline Nordstrandh


Johnny Ewerstein
Projektledare, SM-veckan 2020
Mobil: 070-234 02 41
E-post: johnny.ewerstein@halmstad.se

 

 

Antonia Eriksson

 

Antonia Eriksson
Kommunikations- och marknadsföringsansvarig
Mobil: 072-085 09 73
E-post: antonia.eriksson@halmstad.se 

Linus Engdahl
Projektledare, SM-veckan 2020
Mobil: 0702-80 56 29
E-post: linus.engdahl@halmstad.se

 

Golfhuvudstaden

För att ta vara på Halmstads starka position inom golfen startade Destination Halmstad projektet Golfhuvudstaden i oktober 2012. Syftet är att stimulera besöksnäringen i Halmstad och främja tillväxt med fler arbetstillfällen i förlängningen.

Webbplats: www.golfhuvudstaden.se

Johnny Ewerstein

 

Camilla Axelsson
Projektledare, Golfhuvudstaden
Mobil: 072-974 33 59
E-post: camilla.axelsson@halmstad.se