Tysk flagga
English
Swedish
Halmstad sett från ovan

Personal på näringlivsavdelningen

Personal På näringslivsavdelningen

Vi hjälper dig som är företagare eller funderar på att starta eget. Du kan få kostnadsfri rådgivning, service, hjälp med kontakter och nätverk och mycket mer.

Sarah S Johansson


Håkan Strömqvist
Chef Halmstads Näringsliv
Mobil: 072-983 68 85
E-post: hakan.stromqvist@halmstad.seJohan F Lundberg


Calle Lindblom
Näringlivsutvecklare
Mobil: 072-588 28 93
E-post: calle.lindblom@halmstad.seLisa Berggren


Daniel Sanjay
Näringslivsutvecklare
Mobil: 072-973 37 58
E-post: daniel.sanjay@halmstad.seLisa Berggren


Åsa Elofsson
Kommunikatör
Mobil: 070-60 19 467
E-post: asa.elofsson@halmstad.seLisa Berggren


Julia Jönsson
Koordinator
Mobil: 070-553 74 28
E-post: julia.jonsson@halmstad.seLisa Berggren


Karolina Davidsson
Föräldraledig