Tysk flagga
English
Swedish
Personal - ledning

Personal - ledning

Personal LEDNING

Johan F Lundberg


Lina Siljegård
Tillförordnad vd
Mobil: 072-229 78 65
E-post: lina.siljegard@halmstad.seAnn Johansson


Ann Johansson
Chef Halmstad Convention Bureau
Mobil: 070-670 75 84
E-post: ann.johansson@halmstad.se
Johan Persson
Vikarierande Chef Turistservice
Mobil: 072-208 26 28
E-post: johan.persson@halmstad.seHenrik Drakenberg
Chef Halmstads Teater
Mobil: 072-083 88 28
E-post: henrik.drakenberg@halmstad.se


Sarah S Johansson


Sarah Forss
Chef kommunikation
Mobil: 070-234 35 29
E-post: sarah.forss@halmstad.seCarina Jacobsson


Carina Jakobsson
Projektledare
Mobil: 070-352 66 25
E-post: carina.jakobsson@halmstad.seMalin Ågren


Malin Backe (fd Ågren)
Chef Turistservice
Föräldraledig