Tysk flagga
English
Swedish

Halmstad strategi 2030

Halmstad strategi 2030

Under hösten/vintern 2017-2018 har ett stort antal representanter för besöksnäringen i Halmstad - tillsammans med tjänstemän i kommunen, politiken och oss på Destination Halmstad - samarbetat för att mejsla fram en gemensam strategi för att öka tillväxten inom besöksnäringen.

Besöksnäringsstrategi som tar oss framåt

Halmstad är i Sverige ett starkt varumärke sedan många år och förknippas kanske främst med sandstränder såsom Tylösand och utmärkta golfbanor. Men konkurrensen om besökarna är hård såväl nationellt som internationellt. Precis som företag har en affärsplan så behöver vi inom besöksnäringen gemensamma riktlinjer för vart vi ska och vad vi ska lyfta fram och utveckla. Kort sagt hur vi ska bli mer konkurrenskraftiga och öka tillväxten – hela året om. Vi behöver skynda på för att hänga med i utvecklingen för det finns många duktiga destinationer, företagare och erbjudanden på andra håll också.

Hur blir vi mer attraktiva?

Bland annat behöver vi kunna erbjuda fler reseanledningar under hela året. Besökarna ska känna sig välkomna och omhändertagna så att de vill komma tillbaka. Våra erbjudanden ska matcha vad som efterfrågas och inte minst ska våra utländska gäster kunna hitta våra produkter och boka dem på ett enkelt sätt. Fler evenemang och större möten drar besökare så det vill vi ha fler av och då behövs bra kongresslokaler och fler hotellrum. Men det viktigaste är att vi utvecklar och satsar tilsammans.

Mål

Mer om Strategi 2030 och vår väg till våra mål, vår vision, temaområden och strategiska utvecklingsområden med mera kan du ladda ner och läsa om härPDF.

Under hösten 2018 kommer vi att bjuda in besöksnäringen för att sätta igång arbetet inom olika temaområden och informera om strategin så att vi ser samma väg framåt.

Har du frågor eller vill prata med oss om strategin, kontakta:

Carina Jakobsson
Projektledare Destinationsutveckling
Tel: 070-352 66 25
E-post: carina.jakobsson@halmstad.se