Tysk flagga
English
Swedish

Besöksnäringsråd

Tillsammans med kommunens förenings- och näringsliv kan varumärket Halmstad stärkas och kommunens attraktionskraft öka. För att underlätta detta arbete har ett besöksnäringsråd inrättats.

Rådet leds av vd i Destination Halmstad AB. Rådet träffas ett par gånger om året. Besöksnäringsrådet är rådgivande och bolagets styrelse fattar beslut i frågor rörande Destination Halmstads verksamhet.

Medlemmar

Rådet består av representanter från besöksnäringen och föreningslivet så som hotell, krögare, campingar, besöksmål, idrottsförbund, kommunala förvaltningar och bolag, transportörer med flera.

 • Elisabeth Haglund, Hotel Tylösand (storhotell/kongress)
 • Petra Schollin Lövbom, Sweden Hotel Continental (Halmstads hotellgrupp)
 • Micke Wallin, Halmstad krögarförening
 • Ewa Bylander, Halmstad campingförening
 • Jeanette Nilsson, Halmstadtravet (besöksmål)
 • Mikael Andreasson, Halmstad Äventyrsland (besöksmål)
 • Peter Gårdestedt, Hallands Idrottsförbund
 • Ola Magnusson, teknik- och fritidsförvaltningen
 • Kristina Blomquist, kulturförvaltningen
 • Yasmine Möllerström, Hallandstrafiken
 • Patrik Svensson, Nöjet AB (eventarrangör)
 • Ann-Charlotte Ericsson, Region Halland
 • Ann Johansson, Destination Halmstad