Tysk flagga
English
Swedish
Halmstad Turistbyrås lokal
Turistinformationsmaterial

Vill du bli en InfoPoint?

Hjälp oss få fler att upptäcka vårt fantastiska Halmstad

InfoPoint i Halmstad


Nu startar vi InfoPoints på strategiska platser för att ge besökare i Halmstad ett värdskap i världsklass. Din verksamhet är en sådan plats och vi hoppas att du vill vara med och stärka Halmstads värdskap genom att bli en InfoPoint!

Vad är en InfoPoint?
Mötet mellan människor är det som uppskattas mest vid sidan av våra kända reseanledningar. Vi möter besökare i staden via ett flertal digitala kanaler och genom Halmstad Tourist Center i Fattighuset. Vi tror också det personliga mötet mellan människor blir allt viktigare, därför behöver vi ett komplement till vårt befintliga Tourist Center. En InfoPoint kan vara ett galleri, en butik, ett hotell eller en bensinmack. Det som gör InfoPointen är människorna, engagemanget och kunskapen om staden.

När din verksamhet blir en InfoPoint får ni:

  • Utbildning/information om uppdraget och grundläggande värdskap om Halmstad.
  • Certifiering och spridning i våra kanaler.
  • Löpande förhandsinformation i form av nyhetsbrev inför större händelser/evenemang i staden.
  • Broschyrställ och uppdaterat material om Halmstad som destination.
  • Ett intressant och givande nätverk.

Kostar det något?
Nej! Att vara en InfoPoint kostar inget i kronor och ören. Du och din personal kan behöva lägga lite tid på genomgång, en kortare utbildningsinsats och löpande uppdatering av kunskapen. I gengäld får din verksamhet ett bredare värdskap, utökad kompetens och förhoppningsvis fler nyfikna besökare genom spridningen i våra kanaler. Det här är en fantastisk chans för dig att se till att besökaren som bara önskar en karta, även stannar på en kopp kaffe eller kanske köper med sig en vara.

Vad krävs av mig?
Ditt engagemang för Halmstad är nyckeln till framgång. Därutöver behöver er personal få en kortare information/utbildning samt att ni har möjlighet att avsätta en liten yta i era lokaler för ett broschyrställ.

Hur ansöker jag?
Det är enkelt. Du fyller i intresseanmälan nedan och blir sedan kontaktad för mer information. Viljan och engagemanget är de bästa förutsättningarna, men självklart måste vi ta en viss hänsyn till geografisk spridning samt öppettider – allt för att vara så tillgängliga som möjligt för våra besökare.