English
Swedish

våra PArtners

Destination Halmstad samverkar med det lokala näringslivet för att utveckla mötes- och evenemangsindustrin via partnerskapet Halmstad Convention Bureau.

Att vara en attraktiv plats för möten och evenemang av världsklass kräver samverkan inom hela den lokala näringen. Tillsammans är ledordet. Är du partner idag eller är näringsidkare och brinner för att utveckla vår destination mot evenemang och möten, kontakta oss.

Våra partners kommer från hela näringslivet; kommunikation, hotell, restauranger, mötesanläggningar, arenor, evenemangsföretag, region, högskola och näringslivsbolag. Som partner är du med och påverkar, upprätthåller och vidareutvecklar Halmstad som en attraktiv evenemangs- och mötesstad, såväl nationellt som internationellt. Vi arbetar i nätverksträffar och workshops och CVB-råd, där vi lyfter och beslutar i strategiska frågor som tar Halmstad framåt. Tillsammans.