English
Swedish

nätverk

Halmstad Convention Bureau är medlem i det svenska nätverket för Convention Bureaus - Swedish Network of Convention Bureaus SNCVB. Nätverket har två huvudfokusområden - affärsnytta och kunskapsutveckling. För att tillsammans utveckla svensk mötesindustri.


Halmstad Convention Bureau är även medlem i Meeting Professionals International, MPI, världens största nätverk inom mötesindustrin, med totalt ca 23 000 medlemmar i 68 länder.