English
Swedish

värden - vem är det?

Är du ibland med på nationella och internationella möten? Är du verksam och medlem i en förening? Är du nyfiken att ta på dig värdskapet? Då kan det vara du som blir nästa lokala värd! Vi på Halmstad Convention Bureau finns här för att lätta arbetsbördan, med hjälp och lots i din planering, ansökan och med råd.

Många människor har förstått värdet av att genomföra ett evenemang eller möte på den egna orten. Idag finns uppbackning av Convention Bureaus i 23 städer i Sverige vilket gör konkurrensen om var ett blivande evenemang eller möte ska hållas stor. Större evenemang och möten har även egna rutiner för hur man bestämmer var ett kommande evenemang eller möte ska arrangeras. Det är enbart städer som bjuds in av en lokal värd som har en chans att ta hem evenemanget eller mötet.

Värdskapet handlar om att bjuda in och att styra evenemanget eller dagordningen och upplägg av mötet, en lokal värd behöver inte kunna alla detaljer kring genomförandet. Genom att bjuda in till ett evenemang eller möte sätts ljuset på dig och den egna verksamheten, och de kontakter som knyts och de relationer du skapar, före och under arrangemanget, kan leda till nya steg i ditt yrkesliv. Det finns många skäl till att anordna ett evenemang eller möte i sin egen stad, och även ett mindre möte har positiva effekter. Arrangemanget kan var ett led i internationaliseringsarbetet och på sikt kan det underlätta rekrytering, möjligheterna till finansiering, kompetensutveckling och det viktigaste av allt - stolthet skapas bland medlemmar och medarbetare.