English
Swedish

Planera ett möte

Halmstad har kapacitet för stora möten. Här finns stora kongressanläggningar och lokaler för mindre konferenser, både i city och med naturen runt knuten.

Halmstad Convention Bureau stöttar både den som är arrangör av ett stort möte, eller den som vill ansöka om att hålla ett möte i Halmstad. Med stort möte menar vi ett som har fler än 50 deltagare.

Att vara mötesambassadör

Stora möten bidrar på många sätt till Halmstads utveckling, bland annat genom fler arbetstillfällen, nya invånare, ökade resurser för forskning, kompetensutveckling och en levande stadsbild med fyllda arenor, gator och mötesanläggningar. Möten är ett utmärkt verktyg för att marknadsföra Halmstad, öka stadens attraktionskraft och stärka dess varumärke.

Halmstad Convention Bureau gör Halmstads varumärke mer attraktivt genom att värva möten och evenemang. För en stad i Halmstads storlek påverkar både stora och små möten kommunens tillväxt i stor utsträckning.

Inga möten hade blivit till om vi inte hade haft ambassadörer som bjuder in sina kollegor till Halmstad.

Vem kan vara mötesambassadör?

  • Är du med i en förening?
  • Deltar du i nationella eller internationella kongresser som skulle kunna hållas i Halmstad?
  • Vill du värva ett nationellt eller internationellt möte till Halmstad?

Då kan du vara mötesambassadör. De som väljer att stå som ambassadör, eller värd, gör det av olika anledningar. Fördelarna är:

  • Ljuset riktas till den specifika verksamheten i Halmstad. Det kan bland annat leda till ett stärkt arbetsgivarvarumärke.
  • Fler kan delta när ett möte genomförs på hemmaplan. Det gör att den lokala organisationen kan kompetensutvecklas och utöka sitt nätverk.
  • Ett väl genomfört möte lämnar ett ekonomiskt överskott till den som arrangerar. Det kan generera fler arbetstillfällen.
  • Möjligheter för forskningen och akademin till nya samarbeten, finansiering och kompetensutveckling.
  • Möjlighet att ta kliv framåt i den individuella karriären.