English
Swedish

Planera ett evenemang

Vi ger dig råd om hur du ska planera och arrangera ett evenemang i Halmstad och regionen. Här berättar vi bland annat hur du bokar anläggning, sätter datum och söker tillstånd. Några viktiga steg i processen är:

  1. Skriv en projektplan
  2. Kontakta oss
  3. Hitta rätt datum och plats
  4. Sök tillstånd
  5. Marknadsför

1. Skriv en projektplan

Ha alltid en projektplan för ditt evenemang. Det blir ett bra verktyg. Planen kan utvecklas i takt med att du kommer längre i planeringen.

2. Kontakta oss

Vi ger dig kostnadsfritt stöd. Du kan kontakta oss för ett möte, prata med oss på telefon eller mejla oss. Vi fungerar som en väg in i kommunen och vet hur du snabbast får svar på dina frågor. Vi hjälper dig i frågor om helt nya evenemang såväl som de som återkommer årligen. Läs mer om våra tjänster här.

3. Hitta rätt datum

Glöm inte att omvärldsbevaka för att se vad som händer samtidigt som du planerar ditt evenemang. Kanske finns det evenemang du kan samarbeta med? Eller visar det sig att din målgrupp kommer befinna sig någon annanstans? Här kan det vara värt att prata med oss – vi har nämligen kännedom om evenemang som ännu inte är offentliga. Dessutom kan vi genom vår nära dialog med hotell, näring och andra aktörer ge dig ett bra beslutsunderlag.

4. Hitta rätt plats

Vi hjälper dig att ta fram ett beslutsunderlag. Om du vill kan du komma på ett besök, en så kallad site visit, där du får möjlighet att kolla på lokaler, boenden och staden. Vi säkerställer då att platsen är tillgänglig på ditt önskade datum och att ditt evenemang följer de riktlinjer och lagar som krävs. Läs mer om evenemangsplatser på Halmstad.se.

5. Träffa tillståndslotsen

Att arrangera ett evenemang kräver oftast olika former av tillstånd, till exempel bygglov, serveringstillstånd, tillstånd att använda offentlig plats med mera. Genom tillståndsguiden för evenemang tar du reda på vilka tillstånd du behöver.

Du kan också boka in ett möte med Tillståndslotsen. Där samlas flera aktörer, bland annat polis, kommun och säkerhetsansvarig. Ett möte med Tillståndslotsen gör därför att du kan få svar från alla aktörer vid samma tillfälle. Tillståndslotsen hjälper dig att säkerställa att tillstånden du behöver blir sökta och godkända i tid.

När du träffar Tillståndslotsen ska du ha en projektplan, ett preliminärt datum och en preliminär plats.

Om du vet vilka tillstånd du behöver kan du ladda ner ansökningsblanketter på Polisen.se.