English
Swedish

marknadsföring 

Halmstads gynnsamma läge och storlek gör det lätt att arrangera och sticka ut här. Genom lämpliga kanaler som välkomstskyltar på Halmstad City Airport, stortavlor, vepor, vägskyltar och social media når du din målgrupp och ditt arrangemang får full uppmärksamhet på Halmstads agenda.

Vid planering finns vi här och hjälper dig, bara kontakta oss .Utöver vår Marknadsföringsguide är destinationens Evenemangsguide och Tillståndsguide hjälpsamma verktyg på din väg till genomförande.


PGA Halmstad Ladies Open


Evenemangskalender

Är ditt evenemang eller möte (> än 50 deltagare) besöksattraktivt, publikt och öppet för allmänheten är Destination Halmstads evenemangskalender på webben en viktig och kostnadsfri kanal för att nå ut till lokala, nationella och internationella besökare.

Registrera ditt evenemang här
>evenemangskalender
 

Laxaleken


JC Decaux stortavlor

Halmstads kommun har 36 stortavlor runt om i Halmstad där kommunen står som avsändare. Stortavlorna kan användas av våra samarbetspartners Annonsering på dessa görs i tvåveckors-perioder (byte varannan söndag). För att boka plats på dessa bör du vara ute i god tid, då kommande år bokas under hösten.

Förfrågan och prisinformation, kontakta
lasse.partanen@halmstad.se
JC Decaux har även egna annonsplatser. Förfrågan för dessa görs till JC Decaux Sverige:
Malmö: 040-474 83 00 el. Göteborg: 031-474 83 00

Laxaleken


Digitala skyltar vid E6

Vid E6 vältrafikerade södra och norra avfart till Halmstad är digitala LED-skärmar utplacerade. Syftet är att synliggöra Halmstad och informera potentiella besökare om evenemang och möten som genomförs i Halmstad. Evenemang och möten med brett allmänintresse har möjlighet att exponeras här (ej budskap av kommersiell art). 

Du bokar skyltarna dygnsvis. Budskap och exponering av skyltarna godkänns av kommunikationsavdelningen på Destination Halmstad och är förenat med en kostnad. Om budskap och datum godkänns, lämnas besked via e-post inom en vecka efter anmälan.

Intresseanmälan sker till:
lasse.partanen@halmstad.se


Halmstad Arena

Som arrangör på Halmstad Arena erbjuds du många möjligheter att marknadsföra. Vid tecknande av hyresavtal ingår alltid marknadsföring på webb och sociala kanaler. Via Halmstad Turistbyrå erbjuds hjälpen att lägga upp evenemanget för biljettförsäljning i Ticnet.

Marknadsföring genom Halmstad Arena:

 • Digital skylt utanför Halmstad Arena
 • Flaggning utanför huvudentrén
 • Vepor i Piazzan
 • TV-skärmar, affischering och evenemangskalender

Frågor och bokning sker till
kai.kvemo@halmstad.se el. 035- 15 27 54

För mer detaljer och kontakter se: 
Halmstad Arena

PGA Halmstad Ladies Open


Banderoller i City
Längs med Storgatan, Halmstads paradgata, finns möjlighet att marknadsföra ditt evenemang eller möte med banderoller. Banderollerna lämpar sig vid stora evenemang. Halmstads kommun har ett antal krokar/vajrar till förfogande för fästning. 

Frågor och bokning sker till
hans.ripen@halmstad.se

PGA Halmstad Ladies Open


Skyltplatser

Vid sex strategiskt utvalda platser längs gatorna i Halmstad finns möjlighet att marknadsföra ditt arrangemang med hjälp av reklamskyltar. För att få marknadsföra vid dessa platser krävs polistillstånd. Dessa platser gäller:

 • Slottsjordsvägen, rondellen Alevallen
 • Växjövägen, Halmstad Arena Bad
 • Wrangelsgatan, Furulundsskolan
 • Laholmsvägen, Trade Center
 • Laholmsvägen, Verkstadsgatan
 • Karlsrovägen, rondellen
 • Flygplatsen, Flygstaden

Mer information om platserna finns på halmstad.se

Tillstånd för nyttjande av allmän platsmark vid skyltning söker du hos polisen

PGA Halmstad Ladies Open

 

Affischpelare
I Halmstads kommun finns 10 affischpelare utplacerade, där du som arrangör kan marknadsföra ditt evenemang eller möte. Principen är att man sätter affischen där man hittar en plats, och endast en affisch per pelare. Pelarna sköts av Teknik- och fritidsförvaltningen i kommunen.

För mer information om platserna, besök halmstad.se

 

PGA Halmstad Ladies Open


Halmstads Teater

På Halmstads Teater finns många exponeringsytor för dig som arrangör. Några exempel är webb, Facebook, tv-skärmar, affischering och flaggstänger utanför teatern.

Frågor och bokning sker till
patrik.skold@halmstad.se el. 035 - 13 73 90

PGA Halmstad Ladies Open

 

Övriga kanaler genom Destination Halmstad
Efter bedömning av Destination Halmstad om evenemanget eller mötet är publikt och av allmän-intresse finns följande kanaler att marknadsföra i.

 • Personalföreningen Hjärtat (webb och utskick)
 • Nyhetsbrev till tidigare biljettköpare
 • Nätverk inom Halmstads kommun där Destination Halmstad är medlem
 • Utskick till kulturföreningar och/eller idrottsföreningar
 • Annonsering i Destination Halmstads trycksaker, som turistkarta, magasin, evenemangsblad med mera.

Frågor och bokning sker till sarah.forss@halmstad.se 

 

Annonsering i lokal press, magasin och på bio
Här följer tips på annonsering i lokala dagstidningar, magasin, biografer och radio inom vårt upptagnings-område.

 • Hallandsposten (HP) 
  - Bilaga Hallands Affärer
  - Bilaga SommarHalland
 • Halmstad 7 dagar
 • SF Bio, Halmstad Röda Kvarn
 • P4 Halland Sveriges Radio
 • Vamé
 • 24Halmstad (webb och/eller mobil)
 • Radio Halmstad 88,6


För Destination Halmstads kanaler ovan förbehåller bolaget sig rätten att prioritera och kommunicera de evenemang och möten som når ett stort publikt och allmänintresse. Destination Halmstad har social media-närvaro på Facebook, Instagram, Youtube, Twitter och Steller. Halmstad Convention Bureau har Twitter, är du intresserad, klicka på ikonerna för social media längst upp på sidan.

Vid tecknande av biljettavtal med Halmstad Turistservice genom Ticnet (avtal med Destination Halmstad) ingår alltid viss marknadsföring på Destination Halmstads webb och sociala kanaler.