English
Swedish

EVENEMANGSguide

Med Evenemangsguiden vill vi på Halmstad Convention Bureau på enklaste sätt ge dig konkret lotshjälp inför ditt evenemang när det gäller planering, att boka anläggning, datum, tillstånd och vidare kontakter.

Vi lotsar dig här steg för steg om vad som krävs och vem du bör kontakta. För så stor effektivitet i processen som möjligt ber vi dig inför vårt första möte läsa igenom guiden nedan.

1. Boka in ett möte med någon av oss på Halmstad Convention Bureau. Vi finns här för att hjälpa dig som arrangör, hela vägen i din planering och fram till genomförande. Halmstad Convention Bureau är en väg in i kommunen, och vi hjälper dig att på ett så enkelt sätt som möjligt komma rätt med dina frågor. När vi ses berättar vi om hur en Convention Bureau arbetar, och du om ramarna för ditt evenemang. Vi hjälper dig med alla evenemangsfrågor, vare sig det handlar om ett nytt evenemang eller att utveckla ett årligen återkommande och redan etablerat koncept. Därefter tittar vi på förutsättningar och projektplan tillsammans. Vi hjälper dig med:

 • Lots före, under och efter evenemanget
 • Att utveckla ett redan etablerat koncept
 • Nätverksfrågor (logistik, el, vatten, avlopp, tele och fiber, föreningsverksamhet samt lokal media)
 • Marknad och publikt upptagningsområde
 • Samordning med/info om andra evenemang
 • Marknadsföring
 • Turistbyråtjänster och biljetter

2. Nästa steg blir att hjälpa dig att hitta rätt arena eller plats för ditt evenemang. Till vänster i menyn finns Evenemangsytor, en förteckning över Halmstads arenor och platser. Vi hjälper dig att:

 • Hitta lämplig arena eller plats för ditt evenemang, genom diskussion alternativt site visit
 • Kontakta markägaren för platsen/arenan för att diskutera evenemangets förutsättningar, och säkerställa:
  • Platsen/arenan är tillgänglig den tidsperiod som evenemanget ska äga rum
  • Ditt upplägg följer eventuella lagar och regler för den aktuella arenan/platsen i fråga

3. Planerar du för ett evenemang i Halmstad och behöver ansöka om tillfälliga tillstånd
Tillståndsguiden för evenemang hjälper dig som arrangör att bena ut och svara på vilka tillstånd som krävs för just ditt evenemang. Bakom tillståndsguiden står Halmstad kommuns egen tillståndslots. Tillståndslotsen är en grupp handläggare från kommunens förvaltningar, bolag och myndigheter, med ansvar för olika tillstånd och regler. När du har en projektplan, preliminärbokad plats och ett preliminärbokat datum bokar du in ett möte med tillståndslotsen, som avhandlar tillståndsärenden en gång i veckan. Tillståndslotsen är ett unikt tillfälle att möta kommunens alla delar vid ett och samma tillfälle, vilka ger dig en samlad bild av vilka tillstånd som krävs samt ger kommunen en bild av ditt evenemang. Detta förenklar och skapar förutsättningar för ett lyckat och väl genomfört arrangemang i Halmstad. Tillståndsguiden förklarar detaljerat om varje område nedan samt processen, och tillståndslotsen behandlar tillstånd inom: 

 • Plats eller arena 
 • Trafik och parkering
 • Bygglov
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Livsmedel
 • Dricksvatten
 • Avfallshantering
 • Serveringstillstånd för alkohol
 • Brandskydd
 • Försäljning av tobak, folköl, receptfria läkemedel
 • El
 • Anordna tävling på vatten

För större evenemang med behov av anslutning till vatten- och avloppsnätet, bör du kontakta LBVA direkt.

För tillfällig dricksvattenanslutning finns följande alternativ:

 • Att fylla vattentanken från någon av LBVA:s 5 vattentankstationer i Halmstads kommun.
 • Att hyra ståndrör som ansluts i lämplig spolpost, skicka förfrågan till direkt@halmstad.se

För spillvattenanslutning, skicka förfrågan till direkt@halmstad.se

Avgifter tas ut enligt gällande va-taxa.

Kontakt: LBVA, enheten för vattenproduktion och distribution, 035-13 70 00 eller besök www.lbva.se

4. Om du söker polistillstånd på egen hand och har kunskap och erfarenhet av vilka tillstånd du behöver för ditt evenemang, kan du besöka polisens webbplats direkt och ladda ner aktuell blankett. Annars hjälper tillståndslotsen dig gärna att säkerställa att alla de tillstånd som krävs söks och blir godkända i tid.

Om du behöver bolla eller fråga något, kontakta oss på Convention Bureau så hjälper vi dig.