English
Swedish

Arrangera ett evenemang

Vårt evenemangsguide ger dig tips om hur du ska tänka när du arrangerar ett evenemang eller möte i Halmstad. Här berättar vi bland annat hur du bokar anläggning, sätter datum och söker tillstånd.

1. Skriv en projektplan

Skriv en projektplan som beskriver ditt evenemang. Låt den sedan utvecklas i takt med att du följer denna evenemangsguide.

2. Boka in ett möte med Halmstad Convention Bureau

Kontakta oss gärna för ett möte. Vi hjälper dig som arrangör hela vägen från planering till genomförande. Vi fungerar som en väg in i Halmstads kommun och vet hur du, så enkelt som möjligt, får svar på dina frågor. När vi ses berättar du om ditt evenemag och vi berättar vad vi på Halmstad Convention Bureau kan stötta med. Vi hjälper dig oavsett om det handlar om ett helt nytt evenemang eller om du vill utveckla ett evenemang som återkommer årligen.

Halmstad Convention Bureau kan lotsa dig före, under och efter evenemanget. Vi kan vara ett bollplank i utveckling av ett helt nytt evenemang eller i vidareutveckling av ett redan existerande evenemang. När vi träffas vill vi gärna veta mer om ditt projekt. Du presenterar din projektplan för oss.

Vi vet mycket om frågor som logistik, el, vatten, avlopp, tele och fiber, föreningsverksamhet och marknadsföring. Vi kan också bistå med lösningar för biljettförsäljning via Halmstad Tourist Center. Vi kan hjälpa dig tänka kring vilken marknad som finns och vilket publikt upptagningsområde ditt evenemang har.  

4. Hitta rätt datum

Omvärldsbevaka och se vad som händer i omvärlden samtidigt som du vill att ditt evenemang ska äga rum. Kanske finns det ett annat evenemang som du kan samarbeta med? Eller pågår det något annat samtidigt där din målgrupp kommer befinna sig? Vår kännedom om evenemang som planeras (och ännu inte är offentliga) gör att vi kan vara en stor hjälp i att besluta om datum för ditt evenemang.

5. Hitta rätt plats

Vi kan hjälpa dig att besluta om rätt arena eller plats för ditt evenemang. Om du vill gör vi ett besök, en så kallad site visit, där du får möjlighet att kolla på lokalen. Vi stöttar dig också genom att kontakta markägaren för platsen och diskutera evenemangets förutsättningar. Vi säkerställer då att platsen är tillgänglig då evenemanget äger rum och att ditt evenemang följer regler och lagar som gäller för platsen i fråga. Läs mer om evenemangsplatser på Halmstad.se.

6. Boka ett möte med Tillståndslotsen

Om du planerar ett evenemang i Halmstad behöver du oftast söka tillstånd. Tillståndsguiden för evenemang hjälper dig att ta reda på vilka tillstånd som behövs för att arrangera ditt evenemang. Ansvarig för guiden är Tillståndslotsen, en grupp handläggare från kommunens förvaltningar och bolag samt myndigheter. De har alla ansvar för olika tillstånd och regler.

När du har en projektplan, preliminärbokat datum och preliminärbokad plats bokar du också in ett möte med Tillståndsloten. En gång i veckan ses de och pratar om tillståndsärenden. Tillståndslotsen är en unikt tillfälle där du kan möta alla du behöver prata med på samma gång. Det ger dig en bra bild över vilka tillstånd du behöver söka.

Tillståndsloten behandlar tillstånd inom:

 • Anordna tävling på vatten
 • Avfallshantering
 • Brandskydd
 • Bygglov
 • Dricksvatten
 • El
 • Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel
 • Försäljning av livsmedel
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Plats eller arena
 • Trafik och planering
 • Serveringstillstånd för alkohol

Om evenemanget har behov av anslutning till vatten- och avloppsnätet ska du kontakta Laholmsbuktens VA. Du kontaktar enheten för vattenproduktion och distribution via telefon till 035-13 70 00 eller läs mer på www.lbva.se.

För tillfällig dricksvattenanslutning finns följande alternativ:

 • Att fylla vattentanken från någon av LBVA:s 5 vattentankstationer i Halmstads kommun
 • Att hyra ståndrör som ansluts i lämplig spolpost. Skicka förfrågan till direkt@halmstad.se
 • För spillvattenanslutning, skicka förfrågan till direkt@halmstad.se
 • Avgifter tas ut enligt gällande va-taxa.

Sök tillstånd på egen hand

Om du vet vilka tillstånd du behöver för ditt evenemang kan du besöka Polisens webbplats och ladda ner aktuell blankett. Annars hjälper tillståndslotsen dig gärna att säkerställa att de tillstånd som krävs söks och blir godkända i tid.

Om du har frågor eller vill diskutera ditt evenemang, kontakta oss på Halmstad Convention Bureau.