English
Swedish

Våra tjänster

En Convention Bureau är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar strategiskt med destinationsutveckling av en specifik ort genom möten och evenemang. En stor del av vårt arbete handlar om att stötta personer på destinationen i att vilja, våga och kunna ansöka om och bjuda in till nationella och internationella möten på orten. En del av vårt uppdrag är också att hjälpa andra kommuner, vår högskola och myndigheter att genom möten sätta fokus på deras verksamhet.

Halmstad Convention Bureaus tjänster är:

Information

Vi bistår med information som visar vad Halmstad och regionen har att erbjuda till mötes- och evenemangsarrangörer.

Rådgivning

Vi ger råd till externa arrangörer och stöttar de ambassadörer som arbetar för att fler möten och evenemang ska äga rum i Halmstad.

Match making

Vi introducerar dig till relevanta personer, nätverk, aktörer och organisationer. Tillsammans skapar vi större effekter av ditt möte eller evenemang.

Anbud

Vi sammanställer en unik och formell ansökan (ett anbud) för ett möte eller evenemang där rätt nyckelpersoner involveras.

Visningar

Vi arrangerar studiebesök och visningar för beslutsfattare. Då presenterar vi möteslokaler, boendealternativ, arenor och annat som är relevant för mötet eller evenemanget.

Säkerställa kapacitet

Vi säkerställer att Halmstad kan ta emot ditt möte eller evenemang genom att uppskatta behov och preliminärboka möteslokaler, boendealternativ, arenor och annat relevant.

Marknadsföring

Vi ger råd kring hur ditt möte eller evenemang kan marknadsföras.

Utvärdering och utveckling

Vi hjälper dig att utvärdera ditt möte eller evenemang. Vi erbjuder också rådgivning kring hur ditt möte eller evenemang kan utvecklas vidare.

 

Stöd till externa arrangörer

Vi stöttar externa arrangörer som är intresserade av att förlägga sitt stora möte eller evenemang i Halmstad och regionen. Med stora möten menar vi fler än 50 deltagare. Vår kompetens, erfarenhet och vårt nätverk är viktig för externa arrangörer och vi delar gärna med oss. Vi har också kännedom om stora möten och evenemang långt innan de blir officiella.

Stöd till ambassadörer i Halmstad

Vi stöttar dig som vill vara med och ta hem din organisations nästa stora möte eller evenemang till oss. Ofta hjälper vi dig som är engagerad i en förening som håller stora möten. Med stora möten menar vi fler än 50 deltagare.

Att genomföra ett möte på hemmaplan har flera fördelar. Framförallt innebär det att fler från den lokala organisationen kan delta och att ljus sätts på den specifika verksamheten som bedrivs här.

För att värva ett möte följer man ofta ett speciellt ansökningsförfarande. Det räcker inte att meddela att man är intresserad. Vi vet hur hela processen går till och stöttar dig hela vägen.