English
Swedish

PArtners

Att vara en attraktiv plats för möten och evenemang kräver samverkan inom hela den lokala näringen. En stabil förankring i näringslivet ger förutsättningar för utveckling av verksamheten. Därför samarbetar Halmstad Convention Bureau med flera aktörer.

Våra partners är verksamma i flera branscher; kommunikation, hotell, restaurang, mötesanläggningar, arenor, evenemangsföretag, region och högre utbildning. Våra partners är med och påverkar, upprätthåller och utvecklar Halmstad som en attraktiv evenemangs- och mötesstad, såväl nationellt som internationellt.

I nätverksträffar, workshops och convention bureau-råd lyfter och beslutar vi i strategiska frågor som tar Halmstad framåt.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av ett samarbete.