English
Swedish

Om oss

Halmstad Convention Bureau är en del av Destination Halmstad, ett bolag som ägs av Halmstads kommun. Destination Halmstad har till uppgift att aktivt verka för utvecklingen av Halmstad som näringslivs-, besöks-, mötes-, och evenemangsstad. Destination Halmstad verkar inom tre affärsområden utöver Halmstad Convention Bureau: näringsliv, turistinformation och Halmstads Teater.

Halmstad Convention Bureau värvar och utvecklar evenemang och möten. Vi stöttar arrangörer och organisationer genom hela processen från idé till genomförande. Oavsett om du är medlem i en lokal organisation eller är en arrangör kan du få hjälp av oss.

Vårt stöd är kostnadsfritt.

Läs vår årsrapport för 2017 härPDF.

Ett hållbart arbetssätt

Hållbarhet är viktigt för oss. Därför är Destination Halmstad en miljödiplomerad organisation. Halmstad Convention Bureau strävar därför mot att värvade evenemang och möten ska ha potential att bli miljöcertifierade.

När arrangörer och organisationer väljer att investera i Halmstad är viktigt att man inte bara ser till den miljömässiga och ekonomiska hållbarheten. Genom stora möten och evenemang får vi en arena där man kan göra avtryck som ger positiva effekter även utanför dagarna för genomförandet.

Bäst blir det när vi samarbetar. Vi samarbetar inom den kommunala organisationen, regionen och med lokalt näringsliv och föreningar. Då får fler ta del av de positiva effekterna. Läs gärna några av våra case.

Behandling av personuppgifter

Halmstad Convention Bureau och Destination Halmstad AB behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Eftersom Destination Halmstad AB är en del av Halmstads kommun så har vi samma policy som Halmstads kommun. Läs hur Halmstads kommun behandlar personuppgifter på halmstad.se.