English
Swedish
Mötesfilm

Kongressrapport

Kongressrapport Sverige

Kongressbild

Här - rapporten som Halmstad tillsammans med Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) tagit fram. Rapporten är ett steg i att påvisa mötesindustrins betydelse för Sverige. 

Exakt hur stor mötesindustrin i Sverige är finns det i dagsläget inget statistiskt underlag på, därför lanserar nu SNCVB nu en första rapport med statistik över nationella kongresser som arrangerats år 2015. Kongressrapporten bygger på statistik från SNCVBs databas och innehåller endast nationella kongresser som ägt rum i de städer som är medlemmar i databasen: Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås och Örebro.

- Vi har under snart fem års tid byggt upp en databas med information om nationella kongresser som roterar mellan våra städer. Vi är väl medvetna om att rapporten inte innehåller hela sanningen eftersom inte alla städer i Sverige bidrar med statistik till databasen. Det är också en utmaning för oss som är med i databasen att få kännedom om alla kongresser som arrangeras i den egna staden. Men nu tar vi äntligen steget att börja kommunicera de siffror vi känner till med sikte mot målet att i framtiden kunna leverera en årlig kongressrapport med tillförlitliga siffror över Sveriges kongressmarknad, säger förra årets ordförande Emelie Gard.

Rapporten innehåller statistiskt underlag från totalt 261 inrapporterade nationella kongresser och dessa har tillsammans genererat ca 100 000 gästnätter till de olika orterna. Malmö ligger i topp när det kommer till det totala antalet gästnätter, totalt ca 14 000 och Uppsala är den stad där flest kongresser ägt rum, totalt 46 stycken. Vidare visar statistiken att 336 deltagare är den genomsnittliga storleken på kongresserna och att de i snitt pågår i 2,6 dagar.

Förutom kongressdatabasen har även SNCVB under åren 2012–2015 genomfört 21 stycken mätningar gällande direkta ekonomiska effekter av kongresser som arrangerats på olika orter i Sverige. Resultatet av mätningarna visar att en nationell tillresande kongressdeltagare spenderar ca 3 500 kr per genererad övernattning på mötesorten inklusive moms.

- Effekten av kongresser som arrangeras på en ort är många. Det ekonomiska värdet på de inrapporterade kongresserna 2015 uppgår till ca 350 000 000 kr i turistekonomisk omsättning. Pengar som deltagarna spenderar på logi, restaurangbesök, lokala transporter, shopping samt deltagaravgiften där mötesfaciliteter, middagslokaler samt aktiviteter ofta ingår. Förutom det ekonomiska värdet så bidrar kongresser till att stärka destinationens varumärke och ger PR till destinationen. Därtill är kongresser samhällsekonomiskt värdefulla för att bygga och överföra kunskap samt attrahera talanger, investerare och företag, avslutar förra årets ordförande.

För mer information och vid frågor kontakta :
Sofie Lidholm, Västerås Convention Bureau
Ordförande - Swedish Network of Convention Bureaus
E-post cvb@vasteras.se  
Mobil 021-39 01 19

Kongresser och evenemang i Halmstad 2016

Kongress och evenemangsåret 2016 bjöd på glädjande siffror för Halmstad!

Några punkter att ta med sig är:

  • 13 nationella kongresser värvades till Halmstad, vilket var en ökning på hela 333 % från 2015.
  • Totalt bidrog årets kongresser med 5515 gästnätter, vilket inbringade ca 19 300 000 kr till Halmstad.
  • Sett till antalet kongresser rankas Halmstad som nr. 11 nationellt.
  • Kongresser förläggs ofta under årets mindre populära besöksmånader för privatturister, vilket ger en säsongsförlängningseffekt.
  • Årets stora evenemangssnackis var Melodifestivalens Andra Chansen.
  • Värvning av stora evenemang bidrar till Halmstads varumärke som attraktiv stad att bo och verka i.

För att läsa rapporten i sin helhet, vänligen klicka på bilden nedan.

Kongressbild

Årsrapport 2017

För att läsa rapporten i sin helhet, vänligen klicka på bilden nedan.

Kongressbild

 

Det finns idag 22 convention bureaus i Sverige där man arbetar med att ge råd och kostnadsfritt stöd, i processen att välja mötets nästa placering. SNCVB är ett gemensamt forum där Sveriges Convention Bureaus verkar efter två huvudfokus, affärsnytta och kunskapsutveckling för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri.