English
Swedish

fördelar 

Att stå som värd för ett evenemang eller möte innebär många fördelar för dig, din verksamhet, forskningen och för Halmstad.

Fördelar för dig

Kompetensutveckling

Under ett möte eller ett evenemang får du ta del av det allra senaste inom det aktuella ämnet eller ämnesområdet, vilket ger dig kunskap och kompetensutveckling.

Nätverksbyggande

Ett möte eller ett evenemang är ett utmärkt tillfälle att träffa ledande personer inom området. Snabbt får du nya kontakter och ett utvecklat nationellt och internationellt nätverk vilket du kan ha stor nytta och glädje av i ditt arbete. De nya kontakterna du skapar kan leda till nya steg i din karriär.

Fördelar för din verksamhet

Fler kan delta på hemmaplan

Att åka iväg på evenemang eller medverka på möten kräver både tid och ekonomiska resurser, men när ett evenemang eller ett möte genomförs på hemmaplan har betydligt fler medarbetare möjlighet att vara med och planera samt ta del av kunskapen.

Marknadsföring av verksamheten

Ibland är det svårt att locka medlemmar eller personal till din verksamhet. Ett bra genomfört evenemang eller möte skapar möjligheter att visa upp både verksamheten och Halmstad, vilket gör det lättare att rekrytera medlemmar och rätt personal.

Ett värdskap sätter verkligen fokus på din verksamhet. Ett attraktivt program och välrenommerade gäster gör evenemanget eller mötet intressant för media. Det ger många positiva effekter för den aktuella verksamheten, idrotten eller ämnesområdet. Ett evenemang eller möte med internationella deltagare eller världsledande föreläsare skapar goda förutsättningar för relationer och samarbeten över nationsgränserna.

Ekonomiska fördelar

Ett evenemang eller möte är inte bara ett kostnadseffektivt sätt att skapa kompetensutveckling för föreningen eller medarbetarna, utan ett väl hanterat evenemang eller möte lämnar dessutom ett ekonomiskt överskott till dig som arrangerar och din verksamhet. Vid de stora evenemangen blir omsättningen omfattande. Det ger även arbetstillfällen till Halmstad.

Fördelar för forskningen

Ett möte är ett utmärkt tillfälle att skapa kontakter och bygga upp ett nätverk inom ditt forskningsområde. Ett möte innebär ofta att näringslivet upptäcker nyttan med din forskning, vilket ökar dina möjligheter till ett långsiktigt samarbete, ekonomiskt stöd och finansiering från näringslivet. Ett möte är även ett effektivt sätt att sprida kunskap om forskningsresultat och nya rön inom ditt ämnesområde, och ett utmärkt tillfälle att samla in och skaffa ny kunskap inom området.

Fördelar för Halmstad

Evenemang och möten bidrar på många sätt till Halmstads utveckling, bland annat genom fler arbetstillfällen inom näringslivet, nya invånare, ökade resurser för forskning, kompetensutveckling och en levande stadsbild med fyllda arenor, gator och mötesanläggningar. Evenemang och möten är ett utmärkt verktyg för att marknadsföra Halmstad, öka stadens attraktionskraft och stärka dess varumärke.

Städer och kommuner vinner många fördelar vid evenemang och möten. För en stad i Halmstads storlek påverkar både stora och små möten näringslivet mycket påtagligt, och skapar arbetstillfällen inom flera olika branscher.