Välj datum

Att välja datum för ett evenemang är svårt. Halmstad Convention Bureau säkerställer att vi som destination är redo för att ta emot ditt evenemang. Det innebär att vi har nära dialog med näringsliv, kommunens lotsfunktion för arrangörer och genomför preliminära bokningar på aktuella anläggningar.

När du väljer datum är det viktigt att omvärldsbevaka. Många evenemang är planerade långt innan de blir offentliggjorda och det kan vara svårt att få reda på när. Vi på Halmstad Convention Bureau har god kännedom om evenemang som ännu inte har blivit offentliga och hjälper gärna till i planeringen. I de fall där flera evenemang kan dra nytta av varandra kan vi enkelt sammanföra er som arrangörer.

Nedan hittar du en kalender för stora evenemang och möten som är offentliga. De flesta samarbetar Halmstad Convention Bureau med på olika sätt. Fler publika evenemang hittar du i evenemangskalendern.