Synas på Halmstad Tourist Center

Det finns olika sätt att synas i Halmstad Tourist Centers verksamhet och lokaler. Några av dem finns listade nedan, men vi är alltid öppna för att diskutera olika typer av samarbeten.

Ta kontakt med oss på Halmstad Tourist Center om du önskar exponering hos oss. Vi kommer gärna ut på studiebesök och lär känna dig och ditt företag eller verksamhet mer.

  • Broschyrmaterial och flyers går bra att lämna in. Ha gärna trycksaker som är storleksmässigt mindre än ett A4-papper. Trycksaker som innehåller information på både svenska och engelska får en bättre synlighet.
  • Sälja biljetter via Halmstad Tourist Center. Om du säljer biljetter med Halmstad Tourist Center/Turistservice som återförsäljare ingår exponering på Halmstad Tourist Centers evenemangstv. Evenemangstvn sitter inne hos oss och du finns synlig med en bild som roterar. Vi har samlat mer information om att sälja biljetter på Halmstad Tourist Center på en separat sida..
  • Planerar du att förändra eller utveckla in verksamhet? Kontakta oss och meddela gärna i god tid så att vi kan hjälpa dig att sprida ditt nya budskap.
  • Lokalproducerade souvenirer och gåvor. Är du en lokal hantverk eller konstnär som producerar en gåva, vara eller souvenir av mindre karaktär och önskar ett centralt försäljningsställe? Då kan vi bli återförsäljare för din produkt! Vi ser gärna att din produkt produceras i Halmstad eller Halland. Produktion i södra Sverige är okej men vi har beslutat i våra miljömål att inte göra inköp från utländsk marknad, dels för att minska transportkostnader men också för att gynna våra lokala hantverkare och konstnärer.
  • Besök av Halmstad Tourist Center. Bjud in oss till din verksamhet. Vi träffar dig gärna och lär känna ditt företag och dina anställda för att kunna berätta mer om, inspirera och informera våra invånare och besökare.