Synas i Halmstad

Runt om i Halmstad finns flera platser där du kan synas med ditt evenemang eller din verksamhet. Här tipsar vi även om lokalmedia samt kanaler som Destination Halmstad erbjuder för att ge dig synlighet.

Ett tips är att boka något av våra fördelaktiga marknadsföringspaket. Har du frågor om någon kanal vänligen kontakta ansvarig för respektive kanal. Ansvarig står vid varje kanal.

Halmstad Tourist Center

Det finns olika sätt att synas i Halmstad Tourist Centers verksamhet och lokaler. Några av dem finns listade nedan, men vi är alltid öppna för att diskutera olika typer av samarbeten.

Ta kontakt med oss på Halmstad Tourist Center om du önskar exponering hos oss. Vi kommer gärna ut på studiebesök och lär känna dig och ditt företag eller verksamhet mer. Händer det något nytt i din verksamhet? Glöm inte berätta för oss så vi ger besökare rätt information.

  • Broschyrmaterial och flyers går bra att lämna in. Ha gärna trycksaker som är storleksmässigt mindre än ett A4-papper. Trycksaker som innehåller information på både svenska och engelska får en bättre synlighet.
  • Sälja biljetter via Halmstad Tourist Center. Om du säljer biljetter med Halmstad Tourist Center/Turistservice som återförsäljare ingår exponering på Halmstad Tourist Centers digitala skärm. Skärmen finns inne hos oss och du är synlig med en bild i bildspel. Mer information om att sälja biljetter på Halmstad Tourist Center.
  • Besök av Halmstad Tourist Center. Bjud in oss till din verksamhet. Vi träffar dig gärna och lär känna ditt företag och dina anställda för att kunna berätta mer om, inspirera och informera våra invånare och besökare.

Marknadsföringsinsatser

Via Destination Halmstad kan du som arrangerar ett evenemang i Halmstad köpa marknads­förings­insatser till ett fördelaktigt pris. Vi hjälper dig att nå potentiella besökare både digitalt och via tryck. I paketen ingår flera delar av nedan nämnda marknadsföringskanaler.

Utomhusreklam – affischplatser, digitala och tryckta skyltar

Att låta ditt evenemang synas i staden är ett viktigt komplement till andra marknadsföringskanaler, speciellt vid stora evenemang. I Halmstad finns följande möjligheter för utomhusreklam.

Digitala skyltar längs E6:an

De digitala skyltarna vid E6 visar vad som är på gång i Halmstad. En skylt är placerad i södergående riktning och en i norrgående. Du kan boka plats på E6:an genom våra marknadsföringspaket, antingen som ett tillval eller i kombination med ett paket. Även om du inte säljer några biljetter bokar du plats via marknadsföringspaketen.

Affischpelare och skyltplatser

I Halmstads kommun finns 10 affischpelare där du som arrangör kan marknadsföra ditt evenemang genom att sätta upp mindre affischer.

Vid flera strategiska platser i Halmstad finns möjlighet att marknadsföra ditt arrangemang med hjälp av skyltar. Du behöver tillstånd för användande av offentlig plats. Det söker du hos polisen. Även teknik- och fritdsförvaltningen tar ut en avgift för hyra av platsmark.

Banderoller

För evenemang och information där kommunen är avsändare kan banderoller kan sättas upp över Storgatan. Kontakta kommunikationsavdelningen på Halmstads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Eurosize-affischer / stortavlor / JCDecaux

Eurosize-affischer, stortavlor och JCDecaux, kärt barn har många namn. Du kan boka affischplatser direkt hos JCDecaux. För information om priser och var skyltarna är placerade kontakta JCDecaux.

Halmstad Arena – digital informationsskylt utmed Växjövägen

Utanför Halmstad Arena passerar Växjövägen, som är en av de viktigaste infartslederna till Halmstad. Precis intill vägen finns en digital informationsskylt som ger förbipasserande information om vad som är på gång i Halmstad Arena och Halmstad i stort. Skylten ses av cirka 30 000 till 40 000 förbipasserande per dygn.

Arrangörer, företag och föreningar som arrangerar publika evenemang i Halmstad Arena har möjlighet att köpa visningsplats på informationsskylten. Även kommunala förvaltningar och bolag som vill nå ut med samhällsnyttiga budskap kan boka plats på skylten. Bokning sker via Halmstad Arena.

Digital skylt på Alevallen

En 36 meter lång och 1,12 meter hög digital skylt på Alevallen vid Slottsjordsvägen på väg till Tylösand. Dagligen passerar cirka 15 000 bilar Alevallen. Vid intresse kontakta Alets IK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. via Per Hallström, phihab@halland.net, eller Anders Holmén, anderslinnit@gmail.com.

Åhlensskylten samt andra digitala skyltar via Skärmexpo

I bland annat centrala Halmstad och vid köpcentret Hallarna har Skärmexpo digitala skyltar att annonsera på. Här ingår även den stora (65m²) långsmala skylten på Åhlenshuset längs Köpmansgatan intill Stora torg.

Digitala skyltar via Clear Channel

Clear Channel har främst reklam på busshållplatser i Halmstad och några platser med stortavlor. För mer information och bokning, kontakta Clear Channels Göteborgskontor.

Arenor och Halmstad Tourist Center

Halmstad Tourist Center

Halmstad Tourist Center är beläget i foajén på Halmstads Teater och besöks av turister och biljettköpare. Här har du bland annat möjlighet att exponeras i trycksaker som flyers och magasin. Halmstad Tourist Center förbehåller sig rätten att besluta om vilka trycksaker du får exponering i. Turistservice träffar dig gärna för att lära sig mer om din verksamhet. Mer om hur du kan synas på Halmstad Tourist Center har vi samlat på en separat sida.

Halmstad Arena

När du arrangerar ett evenemang på Halmstad Arena så har du möjlighet att kostnadsfritt synas på arenans webbplats (förutsatt att du själv lägger in ditt evenemang i Halmstads kommuns evenemangskalender Öppnas i nytt fönster.). Därutöver delar vi gärna information och inlägg som vi anser vara lämpliga i våra sociala medier. Utöver det kan du köpa annonsering i följande kanaler: digital skylt utanför Halmstad Arena, flaggning vid huvudentré, vepor i piazzan, synlighet på TV-skärmar, affischering med mera. Bokning sker via Halmstad Arena.

Halmstads Teater

När du arrangerar ett evenemang på Halmstads Teater ingår alltid viss marknadsföring. Så som synlighet på webbplats, evenemang på Facebook, programblad och TV-skärmar. Du kan köpa till mer synlighet genom de allmänna marknadsföringspaketen eller Halmstads Teaters egna. Du kan boka alla marknadsföringspaket och tillval direkt här på webben.

Press, media och tryckt annonsering

Lokala medieaktörer

Medieaktörer kring Halmstad

Tips vid kontakt med media

Vi ger gärna råd om vilket innehåll som brukar fungera i pressmeddelanden. Några tips är att göra ett personporträtt eller att hitta en unik lokal koppling. För fler tips kring vad du ska tänka på när du kontaktar media kika in på vår sida Guide för din marknadsföring.

Nyhetsbrev och magasin

What's on – händer i Halmstad

What's on är Halmstad Tourist Centers nyhetsbrev om vad som händer i Halmstad. Nyhetsbrevet skickas ut cirka en gång i månaden och når drygt 10 500 mottagare. Vill du få en garanterad plats med ditt evenemang i nyhetsbrevet kan du boka detta genom marknadsföringspaket.

Halmstads Teater – föreställningar

Halmstads Teaters nyhetsbrev om föreställningar skickas ut cirka en gång i månaden med paus under sommaren. Nyhetsbrevet når drygt 22 000 personer som tidigare har köpt biljetter till en föreställning på teatern eller själva anmält intresse. Vill du få en garanterad plats för ditt evenemang i nyhetsbrevet kan du boka detta genom Halmstads teaters marknadsföringspaket.

Magasin Upplev

Fyra gånger om året producerar Destination Halmstad magasinet Upplev. Magasinet består av redaktionellt material framtaget av Destination Halmstad och distribueras på Halmstad Tourist Center och på hotell samt andra besöksmål i Halmstad. Magasinet finns även digitalt på fyra olika sidor beroende på årstid.  Har du förslag på innehåll till magasinen? Tipsa gärna Alexandra på Turistservice.

Sociala medier och webbplatser kopplade till besöksnäring och evenemang

Facebook

Instagram

Webbplatser

Evenemangskalender

Destination Halmstads evenemangskalender

Destination Halmstads evenemangskalender är den fullständiga kalendern över alla evenemang i Halmstad. Om ditt evenemang är av publikt intresse kan du nå ut till besökare här. Kalendern visas på destinationhalmstad.se, halmstad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt på olika arenor i Halmstad. Du registrerar själv ditt evenemang i kalendern på destinationhalmstad.se.