English

Projektuppstart

När du ska arrangera ett evenemang finns det många olika delar att tänka på. På denna sida kan du ta del av checklistor och mallar för att skapa ett framgångsrikt evenemang.

Projektplansmall

En projektplan underlättar ditt arbete. Utifrån planen vet du vilka insatser du behöver genomföra, hur du gör budget och tidsplan. När du fyllt i din projektplan så hjälper vi dig gärna vidare i planeringen. Använd gärna vår projektplansmall. Word, 44 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för tillstånd

Svara på några frågor och få en personlig checklista för just ditt evenemang. Den ger en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna och de tillstånd du kan behöva söka hos kommunen, myndigheter och länsstyrelsen. När du vet vilka tillstånd du behöver stöttar gärna Halmstad Convention Bureau dig vidare med ditt evenemang.

Säkert evenemang

I planeringen av ett evenemang är det också viktigt att tänka på att det ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort en guide som hjälper dig på vägen och underlättar arbetet.