Projektuppstart

Att arrangera ett evenemang är ett spännande och utmanande projekt med många olika delar att ta hänsyn till. På denna sida kan du ta del av checklistor och mallar för att skapa ett framgångsrikt evenemang.

Funderar du på att arrangera evenemang i Halmstad? Börja med att kika på sidan Arrangera evenemang. Där finns mer information om hur du kan få stöd av Halmstad Convention Bureau för att komma igång.

Projektplansmall

För att genomföra ett evenemang underlättar det arbetet om du har en projektplansmall. Utifrån den vet du vilka insatser du behöver vidta, hur du planerar din budget och tidsplan. När du fyllt i din projektplan så hjälper vi dig gärna vidare i planeringen.

Checklista för tillstånd

Svara på några frågor och få en personlig checklista för just ditt evenemang. Här får du en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna och de tillstånd du kan behöva söka hos kommuner, myndigheter och länsstyrelser. När du vet vilka tillstånd du behöver stöttar gärna Halmstad Convention Bureau dig vidare med ditt evenemang.

Säkert evenemang

I planeringen av ett evenemang är det också viktigt att tänka på att det ska genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Det är en stor del i planeringen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort en guide som hjälper dig på vägen och underlättar arbetet.