English

Ambassadörs­lunch

Ambassadörslunchen 2023

Ambassadörslunchen 2023 på ProfilHotels Halmstad Plaza. Foto: Andreas Svensson.

Varje höst uppmärksammar vi, och diplomerar, lokala värdar under en ambassadörsträff. Det är personer som gjort betydande insatser för Halmstad som mötesstad genom att ta sig an värdskapet.

Dessa lokala värdar är viktiga ambassadörer för Halmstad. Genom deras insatser för att ordna ett möte på hemmaplan skapas fantastiska effekter för hela samhället. Vi får till oss utveckling, kunskap och kompetens. Och det bidrar till att Halmstads besöksnäring mår bra.

Vid den årliga träffen hyllar vi modet och drivkraften hos våra lokala värdar och ambassadörer. Och det bjuds på inspiration, erfarenhetsutbyte och självklart ett mycket välförtjänt diplom.

2023 års Ambassadörslunch

För sjunde året i rad hyllades människor, organisationer och föreningar som är med och skapar utveckling i samhället. Det är tack vare deras lokala värdskap som vi tillsammans kan värva möten till Halmstad. Lunchen 2023 genomfördes onsdagen den 8 november på ProfilHotels Halmstad Plaza.

Karolina Davidsson modererade och kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S) delade ut diplomen. Ambassadörslunchen inleddes med en intervju av landshövding Brittis Bentzler samt hotelldirektör Mikael Pettersson som berättade om ProfilHotels Halmstad Plazas nya mötesrum. Förutom diplomutdelning stod även en intervju med lokala värdar som genomfört sina möten på programmet.

Diplommottagare 2023

Diplomerade vid 2023 års ambassadörslunch

Conny Hansen, Maria Lovelöv, Peter Abrahamsson, Staffan Enting, Olga Rauhut Kompaniets, Fabiola Kindblad, Gay Ljungberg, Johanna Rosdahl, Paulina Strömberg Wester och Stefan Pålsson (S). Foto: Andreas Svensson.

Peter Thomasson Sommer
Överläkare Neurologi på Hallands Sjukhus. För arbetet med Neurologiveckan 2024.

Paulina Strömberg Wester och Johanna Rosdahl
Barn- och ungdomskliniken, Region Halland. För arbetet med Barnveckan 2023.

Staffan Enting
HH Innovation AB. För arbetet med Innovation by Collaboration 2023.

Fabiola Kindblad och Gay Ljungberg
Rädda Barnen Halmstad. För arbetet med Rädda Barnens verksamhetskonferens 2023.

Maria Lovelöv och Conny Hansen
Halmstads Soldathem. För arbetet med Svenska Soldathemsförbundets årliga kongress 2023.

Peter Abrahamsson
Verksamhetschef/Tandläkare på specialisttandvården, Hallands Sjukhus. För arbetet med Svenska Käkkirurgers årsmöte 2023.

Olga Rauhut Kompaniets
Universitetslektor i företagsekonomi & Programansvarig för Internationella marknadsföringsprogrammet på Högskolan i Halmstad. För arbetet med International Place Branding Association (IPBA) 2023 – ett internationellt möte i Helsingborg om place branding där Högskolan i Halmstad var en av de lokala värdarna.

Tidigare år

De diplomerades 2022

Ambassadörslunch 2022

Stefan Pålsson (S), Jessica Johansson, Birgit Blomqvist, Eva-Carin Lindgren, Marion Eckardt, Louise Brädde, Lisa Wall, Annika Lindén och Matilda Sommelius (representerar Märtha Pastorek Gripson).

 • Louise Brädde, Livräddarna i Tylösand
  För arbetet med HLR2023 - Om drunkning & Hypotermi. Beräknat antal deltagare 450-700.
 • Marion Eckardt, Lokalt ledd utveckling Halland
  För arbetet med ELARD Leader 30 years celebration & conference 2021 med 200 deltagare.
 • Eva-Carin Lindgren, Högskolan i Halmstad
  För arbetet med Nordic Health Promotion Research Conference 2023 (NHPRC). Beräknat antal deltagare 150.
 • Jessica Johansson och Birgit Blomqvist, Salmon Town Dancers
  För arbetet med Squaredans Convention 2023. Beräknat antal deltagare 500.
 • Lisa Wall och Annika Lindén, Familjerådgivningen Halmstad och Hylte
  För arbetet med KFR:s studiedagar 2022 (Sveriges kommunala familjerådgivare) med 130 deltagare.
 • Märtha Pastorek Gripson, Högskolan i Halmstad.
  För arbetet med mötet Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning 2022 (NEÄL) med 60 deltagare.

De diplomerades 2021

Rikard Sjödahl (representerar Henrik Böckin), Magnus Jensner, Ola Magnusson och Karin Holmgren tog emot diplom.

Rikard Sjödahl (representerar Henrik Böckin), Magnus Jensner, Ola Magnusson och Karin Holmgren tog emot diplom under lunchen 2021.

 • Karin Holmgren, infektionskliniken, Hallands sjukhus Halmstad
  För arbetet med Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte 2023. Som beräknas ha 550 deltagare.
 • Ola Magnusson, kulturförvaltningen, Halmstads kommun. Eva Nyhammar, kultur och skola, Region Halland. Magnus Jensner, Hallands Konstmuseum.
  För arbetet med Museernas Vårmöte 2022. Som beräknas ha 400–500 deltagare.
 • Henrik Böckin utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Halmstads kommun.
  För arbetet med LHU konferensen 2021 som samlar 165 fysiska och 155 digitala deltagare.
 • Andreas Hillarp, Oslo Universitetssjukhus (Tidigare Hallands sjukhus Halmstad).
  För arbetet med Nordic Coagulation Meeting 2021 som samlar 300–500 deltagare. 

De diplomerades 2020

Sju ambassadörspristagare 2021

2020 ville vi som vanligt hylla och tacka våra ambassadörer för deras insatser med att vara lokala värdar för möten. Men det blev inte riktigt som vanligt i dessa tider. Istället blev det via en digital diplomutdelning där vi träffade dessa fantastiska möjliggörare. Tack vare dem kan du ta del av fyra spännande möten som har ägt rum år 2020, eller som kommer att ske.

Diplomutdelning

Jonas Bergman; kommunstyrelsens ordförande, berättar om vikten av möten och vad det ger staden. Han delar även med sig av ett minne från ett möte som han var på i Steninge som gjorde att han numera är Halmstadbo. Så kan det gå...

Stiftelsen Svensk Industridesign

Martin Bergman och Håkan Strömqvist berättar om deras möte där Högskolan i Halmstad i samverkan med Halmstads kommun höll i en workshop med fokus på samhällsutveckling. Syftet med mötet var att få en samsyn på utvecklingsarbetet med de östra delarna av Halmstad. Ett givande möte som gav nya tankar, perspektiv och idéer att ta vidare.

New Business Models

Maya Hoveskog och Fawzi Halila på Högskolan i Halmstad är värdar för det största digitala mötet som lärosätet någonsin har genomfört inom området. Programmet pågår under tre dagar. Men man kommer även att visa upp Halmstad från sina andra bästa sidor. Bland annat blir det konstvandring och matlagning med lokal kock.

Mätkart

Kim Ferm berättar om möjligheterna som deras möte ger Halmstads kommun. Samhällsbyggnadsprocessens digitala resa är påbörjad. Mötet blir en arena för att visa upp projekten som är igång. Det skapar nya kontakter med både mötesdeltagare från hela landet och utställande företag. Fördelen med att vara på hemmaplan är att ännu fler kan delta.

Sveriges Hembygdsförbunds Riksstämma

Bo Westman står värd för en Riksstämma med ett gediget program. Mötesdeltagarna som kommer från hela Sverige får även ta del av guldkorn från Halmstad och Halland. Temat för i år är demokratin 100 år - kvinnors rösträtt och de Halländska kvinnorna lyfts fram. Mötet kommer att äga rum i Halland 2023.

Samhällsvägsledarnas Årskonferens

Björn Johnsson ser tillbaka på deras möte som gav många positiva effekter. Samverkan, både nationellt och inom kommunens förvaltningar, stärktes och lyftes under mötet. Det visar på vikten av erfarenhetsutbyte för att få inspiration och tips på hur andra kommuner arbetar. Mötets fokus låg även på digitalisering för att hitta nya lösningar för medborgarna.

De diplomerades 2019

 • Aslak Iversen, vuxenpsykiatrin, Hallands sjukhus
  För arbetet med DBT-dagarna 2020 som beräknas ha 300–400 deltagare.
 • Henrik Wagersten, barn- och ungdomsförvaltningen Halmstads kommun
  För arbetet med Nationell konferens om problematisk frånvaro 2020, ett helt nytt möte.
 • Samuel Grahn, Samordningsförbundet i Halland
  För arbetet med Finsamkonferensen 2020 som samlar 400–500 deltagare.
 • Ing-Marie Carlsson, Högskolan i Halmstad
  För arbetet med VFU-konferensen 2020 som samlar cirka 600–700 deltagare.

De diplomerades 2018

 • Marita Jönsson, Region Halland
  För arbetet med Väv-mässan 2020 som beräknas locka 8-10 000 besökare.
 • Britta Engvall, Region Halland
  För arbetet med ASTA-dagarna 2022.
 • Joakim Lindh, Miljöförvaltningen vid Halmstads kommun och
  Mattias Leijon, Laholmsbuktens VA

  För arbetet med Vatten Avlopp Kretslopp 2019 med 330 deltagare.
 • Svante Andersson, Högskolan i Halmstad
  För arbetet med The 22nd McGill – International Entrepreneurship Conference.
 • Urban Johnson, Krister Hertting och Lars Kristén. Högskolan i Halmstad
  För arbetet med konferens under Lag-VM i bordtennis 2018.
 • Thomas Buza och Mikael Andersson
  Speciellt tack för insatser med Lag-VM i bordtennis 2018.

De diplomerades 2017

 • Henrik Martinsson, Länsstyrelsen i Hallands län
  För arbetet med kongressen Vattendagarna 2017 som hade 200 deltagare.
 • Andreas Hillarp, Region Halland
  För arbetet med kongressen Klinisk Kemi 2017 som hade 530 deltagare.
 • Per-Mikael Henriksson, Jazz i Halmstad
  För arbetet med Jazzfesten 2018 som förväntades ha cirka 200 deltagare.
 • Björn Holmgren, Hallands bildningsförbund
  För arbetet med Revy-SM 2018 som förväntades ha 350–400 deltagare.
 • Malin Bexell, Region Halland
  För arbetet med Audionomdagarna 2019 som förväntades ha 300–400 deltagare.