Miljöarbete

Destination Halmstad, där bland annat Halmstads Teater ingår, vill vara med och skapa ett mer hållbart samhälle. Som ett steg i detta miljödiplomerade vi bolagets verksamhet för första gången under sommaren 2011. Sedan dess har vi fortsatt att arbeta aktivt för att minska vår miljöpåverkan.

Att vara miljödiplomerad innebär att vi har infört ett lättarbetat och effektivt miljöledningssystem som gett oss större insikt om vår miljöpåverkan och vad vi kan göra för att minska den. Det har även ökat vår medvetenhet och vårt engagemang för miljöfrågor i företaget.

Vårt fortsatta arbete

Ett miljödiplom är giltigt ett år och måste sedan följas upp och förnyas. Efter vårt första år som miljödiplomerade lyckades vi skapa miljödiplomerade evenemang, minska vår elförbrukning och öka våra resor med klimatsmarta färdmedel. Vi arbetar målinriktat vidare med att:

  • Resa mer klimatsmart
  • Minska vår resursförbrukning
  • Källsortera mera
  • Öka personalens kunskap om och engagemang för miljön
  • Skapa och prioritera evenemang med miljöprofil

Vi har tagit fram en vision och policy som ska vara vägvisare för vårt miljöarbete och vi sätter årligen upp nya mål för att hålla miljöarbetet levande. Miljödiplomering uppfyller den nationella kravstandarden enligt Svensk Miljöbas, och bygger på den internationella standarden för miljöledning (ISO 14001).

Loga miljödilom